Зареждам...
Духовна вълна на Сътворението

Духовна вълна на Сътворението

Мъдростта в скрижали

 

 1. Първата Духовна вълна осъществява Сътворението – Духът инволюира в Материята и се създават света и човека!
 2. Духовната вълна на Сътворението вписва член първи в Конституцията на битието: Да сътворим човека!
 3. Във Вълната на Сътворението Божията човечност поражда Човешката божественост.
 4. Сътворението е знакът на Божията човечност, подобието – знакът на Човешката божественост.
 5. В Духовната вълна на Сътворението с образа е вложена енергията на Боголичието, а с Диханието – енергията за Боговластието!
 1. Духовната вълна на Сътворението влага подобието, за да започне образът да се разгръща!
 2. В Духовната вълна на Сътворението човекът е едно вложено божество.
 3. Тайна на Сътворението са вложените възможности в човека, съпроводени с еволюционния пулс.
 4. Сътворението с`амо създава човека – еволюцията го изнася до съ-Сътворител.
 5. В Духовната вълна на Сътворението е първата борба на човека за Себе си – идеята за егоцентризма!
 1. Духовната вълна на Сътворението осъществява в човека борба за персонифициране, за да стигне върха на развитието!
 2. В Духовната вълна на Сътворението е идеята мисълта да доведе материята до взаимност с Духа.
 3. Сътворението влага в човека Богоподобието като възможност за неговото осъществяване.
 4. Сътворението е идея за човека, който трябва да се надмогне.
 5. Сътворението трябва да се довърши от човека – до Съсътворител на Бога!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021