Зареждам...
Духовна вълна на Свободата

Духовна вълна на Свободата

Мъдростта в скрижали

 

 1. Седмата Духовна вълна – на Свободата, носи Целостта в единство и Единството в цялост!
 2. В Духовната вълна на Свободата се осъществява Живота – Свободата е Богоживот.
 3. Свободата е Живот в Самия Сътворител, живот на Съсътворителство.
 4. В Духовната вълна на Свободата човекът е Съсътворител на Сътворителя си.
 5. Свободата е целостта на човека в Бога!
 1. В Духовната вълна на Свободата се освобождава вложената Божественост!
 2. Само Свободата прави човека Събожествен.
 3. В Духовната вълна на Свободата Боголичието чрез Боговластието намира Богоживота.
 4. Свободата като Духовна вълна е слияние с Бога.
 5. Свободата е възможността човекът да стане Творец!
 1. Вълната на Свободата реализира човека като Бог!
 2. В Духовната вълна на Свободата човекът е едно осъществено божество.
 3. Във Вълната на Свободата Човешката божественост постига единство с Божията човечност.
 4. Свободата осъществява човек в името на Живота.
 5. В Духовната вълна на Свободата Пътят е извървян – Животът и Единството са едно и също!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021