Зареждам...
Мъдростта в скрижали – Космос, Всемир

Мъдростта в скрижали – Космос, Всемир

Глава I, Тема 1.11

 

 1. Всемирът е битие на Незнайното!
 2. Космосът е една религия на пламенозвучност.
 3. Космосът е толкова материален, колкото и духовен.
 4. Лицето на света като Космос е лице на Бога.
 5. Всемирът е развитие на Единичността!
 1. Всемирът съществува в единен източник на енергия, от който излиза Светлината, за да изгражда живот!
 2. В Космоса животът е, който одухотворява и развива формата.
 3. Космосът като световна ос винаги ще има нужда от разпятие – от двубой между Дух и Материя.
 4. Космосът е изменяем – Той се самосъзерцава чрез динамиката на пертурбациите.
 5. Всемирът носи отговорност за всяка своя клетка в едно сътрудничество!
 1. Животът на Всемира като тенденция е Универсалността!
 2. Всемирът има и развитие, и йерархии, и институции.
 3. Всемирът се осъществява и ражда нови планети, нови звезди.
 4. Всемирът се себеосъществява заради Самия Бог.
 5. Всемирът има предназначението, развивайки се, да се едини с Върховното!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021