Зареждам...
Приветствие в Дома на Мъдростта (3/2005)

Приветствие в Дома на Мъдростта

Домът на Мъдростта е скрижала на Бъдността!

Скъпи Деца на Деня, бъдете благословени с предназначението си! Нека този Дом на Мъдростта да бъде скрижала на Бъдността във вашето велико Служение!

Трогателно е от страна на Децата на Деня да спомним предназначеността на числото 13 в Пътя на вътрешното им откровение и служение. Честито ви Вторият събор от Втория 13-годишен цикъл Събори на Обществото Път на Мъдростта!

Има защо радостта да бъде Мъдрост! Има защо това велико Ecce Homo! (което е цялостният човек) да се осъществи в своята предназначеност – така, както Посланието тази година ви рече, че правите Мирово Служение.

  • Мировото съзнание ви отрежда Служение, планетното съзнание – отговорност!

Мировото съзнание ви даде Пътя, планетното съзнание ви изми нозете и ви даде един много голям белег (който за съжаление повече се схваща като дума, а не като тайна) – идеята за събожника. Събожникът е духовност! Защото Онзи, Който създаде човека, е Дух; човекът, чиято плът манифестира една от най-големите тайни, а именно – Голгота. Не може без Голготи. Голгота е всекидневен път! Но когато се касае за събожника, тогава няма идея на обвинение – има свобода от карма. Затова има свобода в идеята на Децата на Деня – че не са вестители вече, както казах, а са освободители. Събожничеството е свобода! Ако вие не освободите другия, тогава идеята за Съсътворителя, която Учението Път на Мъдростта манифестира, няма да има стойност, а ще бъде само това, което хората правят – идеологии.

Ние не правим идеологии, ние правим Учение! Това е голямата тайна и разлика. Идеологиите създават фактите, за които казах, че са гробари на истината в историята. Както вече има опровержение на това, че един Чингис хан е бил див, престъпник. Напротив – казва се вече, че императорът не е бил варварин, а високообразован човек. Как може тогава стотици години да бъдат възпитавани хората в измама!?

  • Идеята на Учението Път на Мъдростта е скрижалата на Знанието!

И този Дом е точно това – скрижала на Знанието, което с Децата на Деня носи идеята за свобода. Вие сте освободители, освободители срещу идеологии и илюзии! Не можем обаче да отречем еволюцията – тя е пулсът на дадеността; но не е пулс на одухотвореността. Затова идват Духовните вълни.

Една от тях – Духовната вълна на Любовта, дава изумителен образец. Когато надделява материята над Духа, какво прави Посветеният? Когато изкушението надделява, в идеята на решение Той отива в Пустинята. Отива, за да победи три неща: хляба – повод да се правят социалните революции (материята да е обект на настървение, вместо на одухотворяване); чудото – дрехата на невежеството (макар че чудото е проблем на науката); и властта – която набогатява насилието в еволюцията. Най-силната съблазън – властта, има дрехата на насилието. Но властта е, която прави култури. Тогава кое трябва да се смени? Духовната вълна. Затова Духовната вълна на Мъдростта е това, което казахме – ето този Дом на Мъдростта е скрижала на бъдещето!

Ваш е дългът; нозете са измити. Голгота е ходена; в Пустинята посветените отидоха. Макар че в Обществото имахме хора, чиято съблазън не ги заведе в Пустинята, а се качиха на евтиното тщеславие на овехтялото минало. Слава – но не на събожника, а на това, което се наричаше „око за око, зъб за зъб“, с илюзията, че обичаш врага си. Не – няма враг, има събожник!

Това е Пътят на Децата на Деня и днес ние го осветяваме с един чакащ ни Събор от Втория цикъл на голямата идея: Деца на Деня, Мъдростта е бъдещето ви!

Честито ви този голям празник! Ще бъдем всички там, където благоволението и щедростта няма да ни лишат от предназначение. Честито!

 

30.07.2005 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021