Из „Мъдростта в скрижали“ – Култура на Митологията

Арxив | брой 2 / 2022

Култура на Митологията

Из „Мъдростта в скрижали“

 

 1. Културата на Митологията е творчество от Огнената даденост!
 2. Културата на Митологията е законспирирана тайна на божествеността.
 3. Митологиите са не само тайна, те са тайнство.
 4. Митологиите не са приказки, а тайнство – още неразбрано.
 5. Културата на Митологията в своята книжнина и в писаното в сърцето знание е една евристика.
 6. Културата на Митологията е въображение като вяра, материализирано като воля.
 7. Културата на Митологията е овладяно съзнание на въображението.
 8. Митологията е институция на културата на богове.
 9. Митологиите са реализирани мисъл-форми за боговете!
 1. Културата на Митологията е богостраница, с която се учи човешкият род!
 2. Митологичната култура е концепция за божества, които вършат човешки дела.
 3. Митологиите не са религии на богооткровение, а на поведение на богове, извикани чрез въображението на човешката потреб
 4. Културата на Митологията е боговдъхновение – епос, наситен с божества.
 5. Композицията на Митологията е едно произведение, ненадминато в изкуството.
 6. Митологиите са повече поетична предметност на въображението.
 7. Културата на Митологията е една социална история на живота на богове и човеци.
 8. Митологичните богове са подготвяли човешкия род да акумулира енергии и да се учи на приложност.
 9. Културата на Митологията е мироглед за познание!
 1. Всяка митология е един Божий образ във възможна усвоимост и приложимост!
 2. Митологиите като култура създават духовна реалност.
 3. Митологиите носят вътрешни тайни, които трябва да се осъществяват.
 4. Културата на Митологията остави идеята за бунт срещу властта.
 5. Митологията е култура на безсмъртието, но и на страха – тя запази безсмъртието само за боговете.
 6. В митологиите са посети семената на бъдещите култури.
 7. В Културата на Митологията е съхранена енергията на цивилизациите.
 8. Митологичните образи са реалност на духовността в съответните фази на усвоимост.
 9. Митологиите са идеи за възземане, нравствено възкачване и лична жертва!

 

Още от броя
Проглас 2/2022 Проглас   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е събудена бъднина; Служението е ... Axis Libri 2/2022 Axis Libri Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Митологията като мироглед е пр ... Митологията като мироглед Митологията като мироглед Митологията като мироглед е присъствие на Духа в човешката история! Ще се спрем върху един много странен, много интересен, неслязъл от съзнанието на световната мисъл ... Принадлежност, Последование, Служение Принадлежност, Последование, Служение Принадлежността и последованието сеят в човешката душа семена за хляба на служението! Този, който е обречен, не може да избяга от себе си да служи с досто ... Милосърдие и благотворителност Милосърдие и благотворителност Милосърдието и благотворителността са по-скоро божествена, отколкото лична изява! Милосърдието и благотворителството е това, което социалната даденост в живота ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Митологията Духовна вълна на Митологията Из „Мъдростта в скрижали“   В Духовната вълна на Митологията е тайната на Космичното раждане! Духовната вълна на Митологията е предпоставк ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Култура на Митологията Култура на Митологията Из „Мъдростта в скрижали“   Културата на Митологията е творчество от Огнената даденост! Културата на Митологията е законспирирана тайна на божес ...