Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Митологията

Арxив | брой 2 / 2022

Духовна вълна на Митологията

Из „Мъдростта в скрижали“

 

 1. В Духовната вълна на Митологията е тайната на Космичното раждане!
 2. Духовната вълна на Митологията е предпоставка за космогония – една кауза в Сътворението.
 3. Духовната вълна на Митологията е знание за йерархията на божествата в човека.
 4. Вълната на Митологията като мироглед е присъствие на Духа в човешката история.
 5. Духовната вълна на Митологията е самосъзнание за религиозност.
 6. Духовната вълна на Митологията като същност е идея за търсене, а като образ – поетично въображение.
 7. Духовната вълна на Митологията е най-необузданото въображение за тайните на цивилизацията.
 8. Духовната вълна на Митологията е откровение в Астралността.
 9. Вълната на Митологията е откровение за евристичност!
 1. Духовната вълна на Митологията посочи на човечеството, че всичко е божественост!
 2. Духовната вълна на Митологията импулсира човека от брега на безсъзнателното към брега на стихийното.
 3. Духовната вълна на Митологията е израз на боговдъхновението, което създава многоликите божества.
 4. Във Вълната на Митологията енергетичната сила на божествата създава въображение за вяра и идея за безсмъртие.
 5. Вълната на Митологията ражда в човека богопочитанието като вяра.
 6. Духовната вълна на Митологията дава външни богове и външен живот – тя не дава вътрешната тайна на Бога.
 7. В Духовната вълна на Митологията идеята за героя е акумулаторът на духовни енергии.
 8. Духовната вълна на Митологията остави в образи сигнатурите на развитието.
 9. Духовната вълна на Митологията сътворява зрима и зряща боженаука!
 1. Духовната вълна на Митологията ражда в душата на човека конфликта да търси божествеността!
 2. Духовната вълна на Митологията пише направо в душите на хората.
 3. Духовната вълна на Митологията дава път на човека в съпоставка със стихийните божества.
 4. Вълната на Митологията създава в човека стихийните божества, за да овладява той стихиите.
 5. Духовната вълна на Митологията дава секретността човек – богове.
 6. Духовната вълна на Митологията чрез овладените стихии дава образци за бъдеще.
 7. В Духовна вълна на Митологията започва одухотворяването и идва въображението.
 8. В Духовната вълна на Митологията човекът е разкъсано божество, което трябва да събуди потребата от безсмъртие.
 9. Духовната вълна на Митологията е подготвила съзнанието на бъдещия човек да бъде Бог на земята!

 

Още от броя
Проглас 2/2022 Проглас   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е събудена бъднина; Служението е ... Axis Libri 2/2022 Axis Libri Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Митологията като мироглед е пр ... Митологията като мироглед Митологията като мироглед Митологията като мироглед е присъствие на Духа в човешката история! Ще се спрем върху един много странен, много интересен, неслязъл от съзнанието на световната мисъл ... Принадлежност, Последование, Служение Принадлежност, Последование, Служение Принадлежността и последованието сеят в човешката душа семена за хляба на служението! Този, който е обречен, не може да избяга от себе си да служи с досто ... Милосърдие и благотворителност Милосърдие и благотворителност Милосърдието и благотворителността са по-скоро божествена, отколкото лична изява! Милосърдието и благотворителството е това, което социалната даденост в живота ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Митологията Духовна вълна на Митологията Из „Мъдростта в скрижали“   В Духовната вълна на Митологията е тайната на Космичното раждане! Духовната вълна на Митологията е предпоставк ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Култура на Митологията Култура на Митологията Из „Мъдростта в скрижали“   Културата на Митологията е творчество от Огнената даденост! Културата на Митологията е законспирирана тайна на божес ...