Осми Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Посланията – олтар на изповедание

Арxив | брой 4 / 2021

Вярата като Знание е наука, науката като вяра е Знание!

Ваклуш Толев: Мили приятели! Скъпи в Пътя ми Деца на Деня! Добре дошли, жертвайки се в увенчаната тайна на Учението Път на Мъдростта! Нека се осъществим в предназначението, за което Двадесет и първият Събор ви е призовал!

 

(Следват: музикални изпълнения от проф. Благовеста Константинова и Иван Кабамитов; приветствие от председателя на сдружение „Общество Път на Мъдростта“; представяне от главния редактор на списание „Нур“ 2/2011.)

 

Ваклуш Толев: Учението Път на Мъдростта слага една бариера и вдига друга – не е достатъчно само да имате Любов, трябва да имате Знание. Ако не направите превратност в духовната будност, за да имате решение на големите тайни, вие ще си останете в това, което се нарича пауперизъм.

Ще си послужа с една стара поговорка на латинците – те много добре бяха казали: „Sic transit gloria mundi“ – „Тъй преминава световната слава“. Преходна е славата, след като хората приемат гроба като безизходност. Доктрина, която на гроба не дава изход, тя не може да твори живот. Това е човекът без идеята за безсмъртието или идеята за събожника. Събожник е гръмоответната сила на Сътворителя!

Бог Отец има привилегия да твори, но Бог Син има привилегия да възкръсва! Тогава човекът има правото да бъде събожник. Няма как да бъде опровергано. Щом единият има право да твори, а другият има право да възкръсва, тогава защо онова, което идва, да няма право да се обожествява?!

Благодаря! Всяко тържество прави Пътя.

Тържествата свършват, но тържествеността не свършва!

 

Изведено от Нур 3/2011

30.07.2011 г., гр. Пловдив, Технически университет

 

 

Откриване

Събожникът е нова планетна и Mирова йерархия!

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Нека радостта ни да бъде пълна! Благодаря от сърце, че вашият път и вашата воля са ви довели до това, което се нарича Небе на Мъдростта!

Няма по-голяма радост в живота, когато видите осъществена своята родена като копнеж духовност. Именно затова последователите на Учението Път на Мъдростта са наречени Деца на Деня. Вярно е, че в Откровението е дадено, че в бъдещото царство на човешката бъдност няма да има нощ. Нощ – това е онази плътност, която ви е лишила от светлина. Но ето, че винаги е имало Небе, което е озвездено. И това Небе на Децата на Деня е именно тайната на вътрешното откровение.

Онова, което можем да кажем, че е нощ, е нашата материя и затова Учението ви дава един връх – одухотворяване на материята. Одухотворяването на материята е свобода от облачността, свобода от онова, което е наречено „нощ“.

Материята трябва да я трансформираме, за да изведем своя Кундалини. Тогава Денят се освобождава и затова Децата му са в Учението Път на Мъдростта – те не можаха нито в Любовта, нито в Правдата да бъдат Деца на Деня. Правдата брани материята, Любовта брани мисълта, Мъдростта брани Духа!

Вашата преданост е озвездено Небе. Благодаря ви от сърце за приноса, който направихте със своето присъствие! Не е проблем на избраници – проблем е на жертвеници. На онази клада, на която можете да изгорите миналото си и да си сложите венеца на бъдещето. Това е вашият Път.

Вашата жертва е новото слънце, с което ще бъде огряна човешката даденост!

 

Изведено от Нур 3/2011

31.07.2011, Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

 

 

 

(Теми: „Събожникът –нова планетна и Мирова йерархия“ – представил Кирил Коликов; „Духовните дарове на България“ – Въведение, Тракийска митология, Славянска митология“ – представили Кръстьо Ламбев, Ивайло Стефанов и Иван Богоев – от регион София; „Духовните дарове на България“ – Тангризъм, Покръстване, Златен век на българската книжнина“ – представили Марин Маринов, Пламен Пеев и Йордан Епитропов – от регион Пловдив; „Духовните дарове на България“ – Богомилство, Исихазъм, Причини за робствата“ – представили Румен Сейреков, Тодор Димитров, Георги Кючуков и Сена Неделчева – от регион Варна.)

 

Ваклуш Толев (коментари): Като отворите Библията, вие ще намерите един израз, че Духът се носеше над водата. Какво казах за водата? Че тя е астралният образ на Светлината. Това е новото, което за съжаление науката не можа да достигне, макар че има новости, с които работи. Както съм казал: науката е бедната сестра на истината. А след нашето физическо тяло е астралното тяло, и то, ведно със следващото тяло, наречено ментално, или т. нар. ум, са създавали формулите и образите на религиите. (Голяма е разликата между религия и вяра!)

Тогава, когато се знае, че водата е астрален образ, ще знаете и защо детето се ражда в утробата с вода. Отделен е въпросът в Менталния свят, когато ще се прави другия човек, или в Причинния свят, когато ще се създава човека. Това е нова реалност, която Мъдростта ви дава сега – че материята се одухотворява. Има ли четвърта позиция в Откровението? От две същества – до човека, а след него стои още нещо – орелът.Кой орел? Кундалини! (...)

Големите идеи искат и големи жертви! Защото ако не се разпнете, как искате Възкресение?!

 

Със съкращения

31.07.–04.08.2011 г., Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

 

 

 

Въпрос: Понятието „събожник“ по какъв начин ни изгражда и по какъв начин ние ще го изградим в отсрещния?

Ваклуш Толев: Изграждането е било именно с тези доктрини, които са давани. Като се започне с тотемното мислене и пок-лона пред дъба, за да ядете жълъдите му, и се стигне до това, че имате най-богатата трапеза – на Словото.

Логично е Знанието да не го позволяват на онова, което по йерархия на еволюцията не може да го понесе, но в никакъв случай пък не може винаги да бъде лишено от него. Безспорно това, което дава идеята за изграждането, е еволюцията.

 

Въпрос: От гледна точка на Духовната вълна на Мъдростта ще има ли някаква промяна или някакъв преход на човека като битие?

Ваклуш Толев: Логично е, Духовните вълни са затова. Първата Духовна вълна е дала на човека молитвен олтар, наречен тотем, а сегашната Духовна вълна му дава не само Възкръсналия, но и отговорния за възкресението си.

 

Въпрос: Събожникът като символ можем ли да приемем, че е Змията, която е захапала опашката си?

Ваклуш Толев: Има един особен белег: нихилацията на различните материални тела вести седемте степени на Кундалини. Сега Змията е сложена в символа на Мъдростта: Триъгълника – горната част на Кръста на Христос. Но кое е нейното вечно и променящо се? Това е сменяне на кожата, т.е. на идеологиите или на Ученията. Кое е нейното съвършенство? Кръгът. Прозрението за цялост сочи, че след този Триъгълник ще дойде Кръгът. Окръжността, която тя описва, когато е захапала собствената си опашка – това е Единство в Целостта.

Триъгълникът ще се трансформира в Кръг!

 

Изведено от Нур 3/2011

31.07.–04.08.2011 г., Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

 

 

Индивидът е потреба, човекът е същност, събожникът е служение!

Ваклуш Толев: Не може да бъде измервана радостта с достиженията. Достиженията са признание, че радостта е основателна, но в никакъв случай тя не е достатъчно измерима. Радостта е чаканата и събудена, осъществимата и реализирана корона на битието на Мъдростта!

Когато гримирате Мъдростта и с нея искате да изразите радостта си, тогава личността е повече от предназначението. А Мъдростта като Учение е много повече по предназначение във вашето служение на битие, не служение на индивидуалност.

Когато няма смут, жертвата е свята! Когато има смут във формата на пресметливост, жертвата е обидна. А вашата жертва беше жертва на приноса без измерение за страдания или смут. Децата на Деня имат своето искане да осветят Път, да създадат храм, в който да сложат олтара на това, което Мъдростта дава: Аз и Той сме едно! Но това „едно“, когато е повелено отвън, е само служение на обреда. При нас няма обреди. Единственият обред е, когато се обречем!

Всемирността е Пътят на Учението Път на Мъдростта, което безспорно вече след това ще отвори дверите на храма на Свободата. А Свободата в никакъв случай няма да има пътен лик. Няма да има илюзиите, че някой има свобода, когато е оверижен в своята минала човешка философия или пък приоритетно в това, че неговата професионалност го прави „герой на деня“ и му дават знамение. Не!

Единственото знамение, на което има право човекът, това е прирастът – когато от индивид е станал човек, когато от човек става събожник и когато от събожник, в дверите на отворената Свобода, той е Съсътворител.

 

Изведено от Нур 3/2011

05.08.2011 г., Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

Още от броя
Проглас, 2021/4   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е събудена бъднина; Служението е без Себе си! &n ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Култура на Мъдростта Из „Мъдростта в скрижали“   Културата на Мъдростта е нова духовна песен за Божията човечност и Човешката божественост! Културата на Мъдростта е бити ... Първи Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Битието – осъществен Живот Домът на Мъдростта е идея на бъдещето! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Проблемът не е само в разменянето на утвърдени достойнства, защото свидетелство за величието е това, коет ... Втори Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Сакралната революция – Ново поколение Домът на Мъдростта е скрижала на бъдността! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени с предназначението си! Нека този Дом на Мъдростта да бъде скрижала на бъдността във ва ... Трети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Децата на Деня – родени за служение Пътят е очертан; жертвата е принесена! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Достойнството е, което ще защити принесената жертва с вашата принадлежност, с вашата святост в онова, за коет ... Четвърти Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Служението – без Себе си Г-н Толев, на миналогодишния Събор сменихте текст от Молитвата на Мъдростта. Коя е духовната тайна на новия изказ: „със събожническо служение към всичко“? Съборите, какт ... Пети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Химн на Благодарността Г-н Ваклуш Толев, Защо нарекохте „Химн на Благодарността“ предстоящия Събор на Общество Път на Мъдростта? Единствен, който има вложено Дихание, е човекът! И само зн ... Шести Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Мировият Път Жертвата не е принос на личността – тя е Мирово съзнание за събожничество! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Уважаеми гости! Синове на България! С особено чувство на отгово ... Седми Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Път на осъществяването Името на осъществения е събожник! Ваклуш Толев: Деца на сърцето ми в Път на осъществяване! Добре дошли в този храм на душевната ви будност и отговорност! Благодаря на Небето, че ви озв ... Осми Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Посланията – олтар на изповедание Вярата като Знание е наука, науката като вяра е Знание! Ваклуш Толев: Мили приятели! Скъпи в Пътя ми Деца на Деня! Добре дошли, жертвайки се в увенчаната тайна на Учението Път на Мъ ... Девети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество Дървото на Живота е Миров път, Дървото на познанието – личен Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, носещи преобраза на събожника в бъдността на планетата! Бъдете благословени ... Десети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Новата планетна социология – Път на събожника Признанието е присъствие! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви осъществима пътека, която трябва да изходите! Честито ви битие в отговорност пред това, че човекът, надкрач ...