Духовна вълна на Сътворението

Арxив | брой 2 / 2018

Мъдростта в скрижали

 

 1. Първата Духовна вълна осъществява Сътворението – Духът инволюира в Материята и се създават света и човека!
 2. Духовната вълна на Сътворението вписва член първи в Конституцията на битието: Да сътворим човека!
 3. Във Вълната на Сътворението Божията човечност поражда Човешката божественост.
 4. Сътворението е знакът на Божията човечност, подобието – знакът на Човешката божественост.
 5. В Духовната вълна на Сътворението с образа е вложена енергията на Боголичието, а с Диханието – енергията за Боговластието!
 1. Духовната вълна на Сътворението влага подобието, за да започне образът да се разгръща!
 2. В Духовната вълна на Сътворението човекът е едно вложено божество.
 3. Тайна на Сътворението са вложените възможности в човека, съпроводени с еволюционния пулс.
 4. Сътворението с`амо създава човека – еволюцията го изнася до съ-Сътворител.
 5. В Духовната вълна на Сътворението е първата борба на човека за Себе си – идеята за егоцентризма!
 1. Духовната вълна на Сътворението осъществява в човека борба за персонифициране, за да стигне върха на развитието!
 2. В Духовната вълна на Сътворението е идеята мисълта да доведе материята до взаимност с Духа.
 3. Сътворението влага в човека Богоподобието като възможност за неговото осъществяване.
 4. Сътворението е идея за човека, който трябва да се надмогне.
 5. Сътворението трябва да се довърши от човека – до Съсътворител на Бога!
Още от броя
AXIS LIBRI (2/2018) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! М ... Проглас (2/2018)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Метафизика на Духовните вълни Метафизиката в Духовните вълни е един Всемирен конфликт между абсурда и реалността! Когато Бог е в душата на някого, няма нито изгреви, нито пладне, нито залези – тъй както Възкр ... Нравствената градация в Духовните вълни Целта на нравствената градация не е човек да бъде добър, а да бъде божествен! Изправени сме пред една изумително тежка и отговорна тема. Ще трябват неимоверни усилия в опита да се вдиг ... Духовна вълна на Сътворението Мъдростта в скрижали   Първата Духовна вълна осъществява Сътворението – Духът инволюира в Материята и се създават света и човека! Духовната вълна на Сътво ... Духовна вълна на Свободата Мъдростта в скрижали   Седмата Духовна вълна – на Свободата, носи Целостта в единство и Единството в цялост! В Духовната вълна на Свободата се осъществява ... Творческо представяне на Ваклуш Толев От Марин Маринов[1] Мъдростта – нова култура на Духа! Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, мили приятели! Добър ден, Деца на Деня! Няма по- ...