Духовна вълна на Свободата

Арxив | брой 2 / 2018

Мъдростта в скрижали

 

 1. Седмата Духовна вълна – на Свободата, носи Целостта в единство и Единството в цялост!
 2. В Духовната вълна на Свободата се осъществява Живота – Свободата е Богоживот.
 3. Свободата е Живот в Самия Сътворител, живот на Съсътворителство.
 4. В Духовната вълна на Свободата човекът е Съсътворител на Сътворителя си.
 5. Свободата е целостта на човека в Бога!
 1. В Духовната вълна на Свободата се освобождава вложената Божественост!
 2. Само Свободата прави човека Събожествен.
 3. В Духовната вълна на Свободата Боголичието чрез Боговластието намира Богоживота.
 4. Свободата като Духовна вълна е слияние с Бога.
 5. Свободата е възможността човекът да стане Творец!
 1. Вълната на Свободата реализира човека като Бог!
 2. В Духовната вълна на Свободата човекът е едно осъществено божество.
 3. Във Вълната на Свободата Човешката божественост постига единство с Божията човечност.
 4. Свободата осъществява човек в името на Живота.
 5. В Духовната вълна на Свободата Пътят е извървян – Животът и Единството са едно и също!
Още от броя
AXIS LIBRI (2/2018) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! М ... Проглас (2/2018)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Метафизика на Духовните вълни Метафизиката в Духовните вълни е един Всемирен конфликт между абсурда и реалността! Когато Бог е в душата на някого, няма нито изгреви, нито пладне, нито залези – тъй както Възкр ... Нравствената градация в Духовните вълни Целта на нравствената градация не е човек да бъде добър, а да бъде божествен! Изправени сме пред една изумително тежка и отговорна тема. Ще трябват неимоверни усилия в опита да се вдиг ... Духовна вълна на Сътворението Мъдростта в скрижали   Първата Духовна вълна осъществява Сътворението – Духът инволюира в Материята и се създават света и човека! Духовната вълна на Сътво ... Духовна вълна на Свободата Мъдростта в скрижали   Седмата Духовна вълна – на Свободата, носи Целостта в единство и Единството в цялост! В Духовната вълна на Свободата се осъществява ... Творческо представяне на Ваклуш Толев От Марин Маринов[1] Мъдростта – нова култура на Духа! Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, мили приятели! Добър ден, Деца на Деня! Няма по- ...