Мъдростта в скрижали – Миров Учител

Арxив | брой 3 / 2016

Мъдростта в скрижали, Глава VII

 

 1. Мировият Учител е Всемирна даденост!
 2. Учителят е една Мирова душа.
 3. Учителят е свидетел на Всемирността.
 4. Мировият Учител е Мирова необходимост и планетно-историческо битие.
 5. Учителят е част от провиденцията като пратеничество.
 6. Учителят е идея за ново бъдеще.
 7. Мировият Учител е осъществена пулсация на Мировото съзнание!
 1. Мировият Учител демонстрира като индивидуализирана възможност неиндивидуализирана Духовна вълна!
 2. Мировият Учител донася Духовна вълна с Всемирен характер – Той не решава отделни проблеми.
 3. Учителите правят еволюцията – посветените работят в еволюцията.
 4. Учителят няма цел – Той има служение.
 5. Учителят не може да бъде ограничен от Съдбата – Той е творец, Който сменя пулсацията на еволюцията.
 6. Мировите Учители носят всички еволюционни Лъчи.
 7. Мировият Учител e акумулирал енергии на Мировата еволюция от зачатъка `и!
 1. Учителите идват като необходимост от Мирови учения, които водят в Пътя до Вечния!
 2. Учителят е Всемирна даденост, но е задължен на човечеството.
 3. Присъствието на Мировия Учител е въздействие върху цялото човешко битие.
 4. Учителят като идея е Път, като откровение е Живот.
 5. Мировият Учител не може да бъде характеризиран – Той може да бъде само живян.
 6. Учителят трябва да бъде изживян като пример, като концепция и като Духовна вълна.
 7. Йерархията на човечеството е дело на Мировите Учители!