Мъдростта в скрижали – Човек-Принцип Глава I, Тема 1.9

Арxив | брой 2 / 2013

Глава I, Тема 1.9

 

 1. Човекът е тайната изповед на Сътворителя!
 2. Човекът е и Богоискане, и Богопослание.
 3. Човекът е една Божия Себенеобходимост.
 4. Човекът е съзнание на Бога.
 5. Човекът е по същност Мирова необходимост.
 6. Човекът е безначален със своя Създател.
 7. Човекът не може да има ограничения – той е реалност на Пракрити и на Пуруша!
 1. Пракрити – Праматерията, поема Пуруша – Прабога, за да направят човека!
 2. Човекът е универсална валенция – той може да улавя всичко и да го претворява.
 3. Човек е универсалността, чрез която Бог може да се познае и осъществи.
 4. Човекът е ритмична сила – една приложна тактика.
 5. Бог не може Сам да се Себепознава – Той се Себепознава чрез човека.
 6. Сътворителят Се Себетвори чрез човека.
 7. Човекът е част от Цялото, и е цяло, което е част!
 1. Човекът е един бъдещ Логос!
 2. Човекът е божественост, но и Божество, Което надмогва божествеността си.
 3. Щом човек е Божествен, той е Всемирен.
 4. Човекът е оръдие на Космичността и самоуправляваща се духовност.
 5. Човекът е най-висшият принцип на Творението, той е и творение, и творец.
 6. Човекът е създаден да бъде Сътворител.
 7. Човекът е бъдещ Бог и бъдеща Вселена!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2013) Признанието е присъствие! Recognition is presence! Съборите са социалната клада на Учението! ... 10-и Събор от II цикъл Събори на Общество Път на Мъдростта 27.07. – 02.08.2013 г.   Съборите са не само духовно сродяване, те са и социална взаимност за надмогване на кармичната необходимост! „НОВАТА ПЛАНЕТНА СОЦИО ... Проглас (2/2013) Прогласът пише съзнанието на събожника! Възхвални или тревожни слова, Прогласите – тези величави духоведци, като воал забраждат своя образ на раздяла! Може би не само липсата на ... Откриване на Десетия събор от II цикъл Събори Признанието е присъствие! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честито ви осъществима пътека, която трябва да изходите! Честито ви битие в отговорност пред това, че човекът, на ... Откриване на Осемнадесетия семинар Съборите – концепциалност и законодателство Съборите са социалната клада на Учението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на ... Новата Планетна социология в „Беззаветен Завет“   (Семинар)   В Мъдростта трябва да живеем: С нова приложност:   Елемент – Огънят, основа на Битието; символ на Менталния свят. ... Беседа с Ваклуш Толев Взривяваме всичко – „ново вино трябва да се налива в нови мехове.“ (Марко 2:22) Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Ти си сега и във всички ... На Орфеевите скали Приложността на новото ви осигурява бъднина! Въпрос: Искате ли чадър за сянка? Ваклуш Толев: Нямам страх от слънцето... Сенките имат характеристика – пречат на тия, които с ... Десети събор от II цикъл Събори Заключително слово Идеята за Боговете си отива, идва идеята за Божеството-човек! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Амин! Радост е, че си имате песен з ... Мъдростта в скрижали – Човек-Принцип Глава I, Тема 1.9 Глава I, Тема 1.9   Човекът е тайната изповед на Сътворителя! Човекът е и Богоискане, и Богопослание. Човекът е една Божия Себенеобходимост. Чов ...