7 януари – Ден на Рождеството (1/2010)

Арxив | брой 1 / 2010

Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение!

Скъпи Деца на Деня! Моята признателност за вашата отговорност! Духовното Възкресение на света, под въздействието на Учението Път на Мъдростта, е ваша изпълнена воля и жертва. Бог да ви брани в осъществяване на своето дело като принос към онези Небеса, които ви чакат! Амин!

Звучи "Многая лета" в изпълнение на Борис Христов

Деца на Деня! Не само че имате прозвище, но и засвидетелствахте изпълнен дълг – дълг към онова, което нарекохме Път на Мъдростта. Съзнато или несъзнато, всеки е правил стъпка в своята себежертва. Затова този химн "Многая лета" е вашата жизненост в онова съзнание на саморазпятие. Не са нужни насилници, за да ви разпънат – нужна е една нова Духовна вълна, която върши Мирово разпятие във вашата съзната отговорност на жертва!

Аз наистина съм смутен, когато искам отговорността ви в прилежност на служение. Но това е неизбежната ви бъднина на посочени в Пътя на Мъдростта. Тя, Mъдростта, е първият буквар на човечеството. Човечеството в своята бъднина трябва да изрече цялата `и азбука, за да можете да направите венеца на Възкресението – когато вашата материя, за която съм казал, че е жизнена потреба в услугата на духовното ви предназначение, е вече одухотворена.

Много, много мило от ваша страна е това, което сложихте в Пътя на една осветена, а не смутена Голгота. Разпятието е собствено съзнание. Пътят е, който водителства за Възкресение! И не играйте на хазарт в пътя на своята жертва, за да не смутите служителя в бъднина!

От сърце благодаря за проявената жертва, която направихте днес. Добре дошли на този Ден! Нека несмутената ви воля да ви изведе на вашата пътнина – Децата на Деня! Защото в бъднината няма да има нощ. Човекът, на когото вие ще дадете огъня, за да запали своя фенер, е бъдещият бог в служение. Не се смущавайте в приложна отговорност! Вие сте Децата на културата на бъдещето. Извървете своя Път!

Всичко може да забравите като потреба в несмутената жертва, но никога няма да забравите събудената във вас потреба да сте в едно бъдно съвремие – на реализиращи се богове. Така няма да бъдат смутени поколенията, че е отхвърлен т. нар. "първичен грях". Той е една илюзия, защото няма грехове, има еволюция!

  • Човекът е надмогната себестойност за божество!

Но малките богове се качваха в кавги на Олимп, а големите Богове ходят между човеците, за да им дадат бъднината! Човекът е бог в развитие – не го оскърбявайте, не унижавайте предназначението си!

Пътникът трябва да стане Път! Станете Път на бъднината! Благословени бъдете в своята избрана пътнина! И нека грижата на Всевишния да ви върне уплътнената отговорност да изпълните всичко, за което сте предназначени!

Имате прозвището – Деца на Деня. Наистина в Деня има Слънце. Онези, които още си избират звезди, те четат само хороскопи. А вие ще четете редовете на Учението Път на Мъдростта.

На добър Път! Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение! Радвам ви се в моята посочена избраност към вас. Благодаря на всички ви. Искам никого да не изпусна...

 

09.01.2010 г., София, Дом на архитекта

Още от броя
Пътят на Боготърсенето (1/2010) Бог се търси чрез Бога у нас, събуденият Бог у нас се търси в своя Творец! Единствената зора, която е останала непомрачена в живота на човека, това е пътят му да търси Бог и да Му служ ... Ден на народните будители (1/2010) Будителството е път на една бъднина! Петър Тосков (актьор): Да си буден, когато измамен светът заспива; Да си смел, когато овластен страхът тронува; Да си си ... Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина (1/2010) Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Всичко е благословено! ... Мъдростта в скрижали. Миров Кундалини (1/2010)   Глава I, Тема 1.3 Миров Кундалини "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2010) Посланията на Планетния Логос са едно Откровение! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня, събожници и съпътници на Мировото съзнани ... Върху Посланията на Планетния Логос. Интервю (1/2010) Интервю Посланията са азбуката на служението в границите на еволюцията и посветеността! Уважаеми Учителю, първо искаме да Ви благодарим, че се съгласихте да отговорите на въпр ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2010) Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение! Скъпи Деца на Деня! Моята признателност за вашата отговорност! Духовното Възкресение на света, под въздействието на Учението Път на ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2010)   "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах & ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2010) Axis Libri     Проглас     Пътят на Боготърсенето     Ден на народните будители  Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина   ... AXIS LIBRI (1/2010) Адаме, где си? Adam, where art thou? Бог се търси чрез Бога у нас, а събуденият Бог у нас се търси в с ...