Мъдростта в скрижали. Миров Кундалини (1/2010)

Арxив | брой 1 / 2010

 

Глава I, Тема 1.3
Миров Кундалини

"МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – "Мъдростта в скрижали", не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност "Мъдростта в скрижали" ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, "Мъдростта в скрижали", е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


1. Мировият Кундалини е Диханието на Нищото, от Което е всичкото!

2. Кундалини е най-висшата енергия – еманация на Същността.

3. Огънят на Кундалини е знакът на Всемирното Съзнание.

4. Огънят е Бащата на света – той е оплодителното семе.

5. Огънят е в основата на Битието – над Огъня на Кундалини власт няма.

6. Само Огънят на Кундалини носи целокупния живот – от Изворното начало до Космичното тяло на Бога.

7. Мировият Кундалини е Космична цялост!

8. Кундалини осъществява единството между Прабога – Пуруша, и Праматерията – Пракрити!

9. Същността не е усвоима, затова има посредник – енергията на Кундалини.

10. Пулсацията на Диханието чрез метаморфозата създава преобразите.

11. Огънят е в основата на светоустройството.

12. Огънят е целокупен, проявите му са многолики.

13. Огънят е всепроникващ като вибрация – Той е вложената енергия в Сътворението.

14. Кундалини не е сътворен, Той твори!

15. Мировият Кундалини слиза от Незнайността, за да създава Знайност!

16. Огнените вълни чрез Пространствената светлина носят идеите за Еволюция.

17. Кундалини е енергията без гориво – тайната на Еволюцията.

18. Инволюиращият Кундалини е изграждал подстъпите, чрез които след това пристан ще намери еволюиращият Кундалини.

19. Пътят на Кундалини е Доктрината на Живота.

20. Огънят на Кундалини е всеобединителната сила – Той е Животът.

21. Мировият Кундалини е висшата духовна сила, образът на Нищото във всичкото!

Още от броя
Пътят на Боготърсенето (1/2010) Бог се търси чрез Бога у нас, събуденият Бог у нас се търси в своя Творец! Единствената зора, която е останала непомрачена в живота на човека, това е пътят му да търси Бог и да Му служ ... Ден на народните будители (1/2010) Будителството е път на една бъднина! Петър Тосков (актьор): Да си буден, когато измамен светът заспива; Да си смел, когато овластен страхът тронува; Да си си ... Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина (1/2010) Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Всичко е благословено! ... Мъдростта в скрижали. Миров Кундалини (1/2010)   Глава I, Тема 1.3 Миров Кундалини "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2010) Посланията на Планетния Логос са едно Откровение! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня, събожници и съпътници на Мировото съзнани ... Върху Посланията на Планетния Логос. Интервю (1/2010) Интервю Посланията са азбуката на служението в границите на еволюцията и посветеността! Уважаеми Учителю, първо искаме да Ви благодарим, че се съгласихте да отговорите на въпр ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2010) Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение! Скъпи Деца на Деня! Моята признателност за вашата отговорност! Духовното Възкресение на света, под въздействието на Учението Път на ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2010)   "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах & ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2010) Axis Libri     Проглас     Пътят на Боготърсенето     Ден на народните будители  Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина   ... AXIS LIBRI (1/2010) Адаме, где си? Adam, where art thou? Бог се търси чрез Бога у нас, а събуденият Бог у нас се търси в с ...