Ден на народните будители (1/2010)

Арxив | брой 1 / 2010

Будителството е път на една бъднина!

Петър Тосков (актьор):

 • Да си буден, когато измамен светът заспива;
 • Да си смел, когато овластен страхът тронува;
 • Да си силен, когато невежеството се надсмива,
 • и простиш, когато враг на твоя бряг гостува!
 • Тогава непобедена ще бъде твоята ръка
 • и с тебе Път надежден ще ходи хорската съдба![1]

Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми дами и господа! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Добър ден, събожници! Една нова сила, която прави култура на бъднината, ражда понятието събожници. Световната култура още нито им е отредила место, нито има представа за олтара на бъднината.

Разбира се, че тази тайна на вътрешното откровение, на изповядването на събожника, трябва да мине през върховете на Учението Път на Мъдростта, което сменя таблицата на добродетелите с мъдростта на Знанието, с откровенията на онази събожественост, отработена през хилядилетията в съзнанието на човека. Хилядилетията се крият в съзнанията, а в пазвите на човешката душа има повече тайни, които трябва човечеството да утвърди в своя възход, а не да стои още в митологичните схващания за стихийни богове, в своя първичен дуализъм за добро и зло или в единобожието на око за око, зъб за зъб. Христос предвари бъднината, но в скалата на Добродетелта. Новата възходяща слънчевост е Пътят на Мъдростта, за която човечеството засега може само да копнее...

И днес в съзнанието на националната ни съкровищница стои едно изповядване, наречено "будители". Будителството е и социално кандило, на което националната ни доблест дава своя признателност. Но то беше опорочено от една прослойка на отрицанието, която оскърби историческия ни път. Европа пък не отдаде признание на българското будителство, защото то отлъчи съдбовността си от Ренесанса. А българското будителство не е признание на минало, то е път на една бъднина!

Миналото е послужило в събудено съзнание за отговорност. То не е лишило бъднината от съвършенството на откровението, защото един глас рече: Защо се срамуваш да се наречеш българин? Една тайна е разкрита – че този народ е белязан заради своята съдбовна обреченост! И от това, което нарекоха "робство", ние направихме от себе си светителство. Защо? Защото върху националния ни дух бъднината даде своите плодове – път на жертва. Събудената жертва е запаленото кандило на нашата бъднина! И за някакви 100 години ние направихме не само присъствие, но белязахме своята възкресна мощ!

 • Денят на будителите е венчалният пръстен на новата съдбовност на българската пътнина!

Днес вие сте тук с чувството на признание и аз ви благодаря от сърце, че в пазвите на вашата душевност идеята за Възкресението е най-реалният израз за признателност! Ние имаме своята отговорна будност в признание – благодарност за този неземен и в същото време национален празник – на това, което ражда Будителството. И му прибавяме венеца, като правим събожника – понятие, което светът няма! Може да има гениални представители; може да има хора, чиято подпалка да събуди огньовете на миналото; може да има дори възкресенски тайни в присъствието на предназначената национална доблест, но идеята за събожника сега Будителството изведе из пазвите на своето не минало, а бъдеще!

Благодаря ви от сърце, скъпи събожници! Осъществете своето предназначение на възкръснала България за Път и служение!

Добре дошли на това тържество! Има един голям дар, на който трябва да се даде оценка – вашето присъствие!

 

Музикално изпълнение от Филип Маджаров, Никола Николов и Димитър Еленски – песен по стихове на Ваклуш Толев:

 • Било е време – мъдреците трима,
 • със звезда в душите тръгнали на път,
 • прекосили планини във зной и зима,
 • за да найдат те прародния си кът.
 • Отколе тъй човекът вечно броди
 • да дири брод и себе си да води!

 • * * *
 • Когато пих от тайните в сърцето скрити
 • и мих се на мъдростта с водите благодатни,
 • видях в далечно време, от радости превити,
 • клоните на моето дърво
 • и приказката стара за ябълката златна,
 • пазила сърцето ми от зло![2]

 

Приветствие от Жорж Трак – домакин на Културен център Тракарт

Представяне на "Будителството като култура през погледа на Учението Път на Мъдростта" – експозе от Марин Маринов – Школа Път на Мъдростта, гр. Хасково

 

Представяне на новия брой на списание "Нур" 3/2009 г. от отговорния редактор – Кирил Коликов, и извеждане от Учението Път на Мъдростта на основни характеристики на Будителството в национален и в Миров план:

 

Будителството има 7 основни характеристики като етапи и като влияние:

Първо: Събуждане. В национален план има събуждане за нов исторически живот на България; в Миров план – за нов Миров живот на планетата!

Второ: Зов. Зовът на Паисий чрез "История славянобългарска": Защо се срамуваш да се наречеш българин?!; сега зовът на Ваклуш чрез Посланията на Планетния Логос: Защо се срамуваш да се наречеш събожник?!

Трето: Възраждане. В национален план – на вложени в миналото национални енергии (Златният век на българската книжнина и на великите българи от историята ни); в Миров план – на вложените в миналото Мирови енергии (в личен аспект – Божието Дихание, в социален аспект – Духовните вълни в еволюцията)!

Четвърто: Развитие. В национален план чрез енергиите на Българския национален дух – осъществяване на Нова българска култура; в Миров план чрез енергиите на Духовната вълна на Мъдростта – осъществяване на Нова Мирова култура!

Пето: Цялост. В национален план – чрез всичките 7 Лъча на еволюцията – въздействие върху целия български народ; в Миров план – чрез всичките 7 Лъча на еволюцията – въздействие върху цялото човечество!

Шесто: Осъществимост. В национален план – свобода на българския народ от социално робство; в Миров план – свобода на Бога в човека от робството на материята!

Седмо: Личности. В национален план – будителите, извикани на национална жертва и национално служение; в Миров план – благословените, извикани на Мирова жертва и на Мирово служение!

(Със съкращения)

 

01.11.2009 г., Пловдив, Културен център Тракарт

 

 

[1] Ваклуш Толев. Разпилени бисери. Общество Път на Мъдростта, 2008, с. 141.

[2] Ваклуш Толев. Разпилени бисери. Общество Път на Мъдростта, 2008, с. 79.

Още от броя
Пътят на Боготърсенето (1/2010) Бог се търси чрез Бога у нас, събуденият Бог у нас се търси в своя Творец! Единствената зора, която е останала непомрачена в живота на човека, това е пътят му да търси Бог и да Му служ ... Ден на народните будители (1/2010) Будителството е път на една бъднина! Петър Тосков (актьор): Да си буден, когато измамен светът заспива; Да си смел, когато овластен страхът тронува; Да си си ... Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина (1/2010) Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Всичко е благословено! ... Мъдростта в скрижали. Миров Кундалини (1/2010)   Глава I, Тема 1.3 Миров Кундалини "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2010) Посланията на Планетния Логос са едно Откровение! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня, събожници и съпътници на Мировото съзнани ... Върху Посланията на Планетния Логос. Интервю (1/2010) Интервю Посланията са азбуката на служението в границите на еволюцията и посветеността! Уважаеми Учителю, първо искаме да Ви благодарим, че се съгласихте да отговорите на въпр ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2010) Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение! Скъпи Деца на Деня! Моята признателност за вашата отговорност! Духовното Възкресение на света, под въздействието на Учението Път на ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2010)   "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах & ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2010) Axis Libri     Проглас     Пътят на Боготърсенето     Ден на народните будители  Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина   ... AXIS LIBRI (1/2010) Адаме, где си? Adam, where art thou? Бог се търси чрез Бога у нас, а събуденият Бог у нас се търси в с ...