Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина (1/2010)

Арxив | брой 1 / 2010

Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието!

Звучи Молитвата на Мъдростта

 

Ваклуш Толев: Всичко е благословено! Извършете своите дела!

 

Из "Мъдростта в скрижали" – "Домът на Мъдростта като принцип, като приложност и като осъществимост" – поздравление от Редакцията

Домът на Мъдростта е присъствие в Универсалното Съзнание!

Домът на Мъдростта е скрижала на бъдността.

Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди.

Домът на Мъдростта е материализирана енергия на Учението Път на Мъдростта.

Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението на Мъдростта.

Домът на Мъдростта е бъдната Академия на Знанието.

Домът на Мъдростта трябва да бъде изграден първо у нас.

Домът на Мъдростта е един възкръснал саркофаг на посвещението.

Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител!

 

Ескиз "Дом на Мъдростта" – поздравление от "Клуба на твореца"

Домът на Мъдростта е нашият духовен пристан – той не е само храм на моление, Домът е тайнство! Този Дом е храм без догми – храм на служение без Себе си.

Обучителната система на Дома на Мъдростта е свобода от минало. В този Дом, когато мълвим Молитвата на Мъдростта, ние реагираме на идеята за свобода от еволюция.

Домът на Мъдростта е приложност с приложна воля. Той е усвоен образ на Децата на Деня. Те му дадоха образ, трябва да му дадат и подобие, защото той е хранилница на Духа.

Когато Домът на Мъдростта е вътре у нас, наистина имаме един нов Път и бихме могли в този Дом да идем и да го осветим.

Децата на Деня имат какво още да вземат от трапезата на Мъдростта. Потребата им от Знание е вложена в един израз: Знаещият е повече от безгрешния дори! Идеята да дадат на бъдното свобода от културата на добродетелите е жертвеният им път.

Да бъдем Дом на Мъдростта!

 

Видеопрожекция:
"Откриване на Дома на Мъдростта" и "7 години Дом на Мъдростта"

 

Дискусия:
"Новото Будителство в идеята
Дом на Мъдростта" – проведена от Школа Път на Мъдростта

 

Ваклуш Толев: Благодаря! Всички тези мисли, афоризми и идеи са минали през вашите съзнания. Друг е въпросът дали сте запалили съответните звездички вътре у вас, за да бъдете със своя аура на светещия, а не като на този, който гледа, че нещо свети и изчаква да стане нощно време. В бъдещия живот няма да има нощ, защото, както в Откровението е подсказано, сами ще си светите...

Така че аз от сърце благодаря за това, което направихте! Днес много неща бяха на вашето съзнание предоставени. Температурата, която носи вашият огън, ще ви даде безспорното Знание. Безспорно е, когато човекът в своето Себесъзнание може да направи Знание. Този, който не се себесъзнае в отговорност на служение по йерархията на развитието, има съблазън за евтино величие. Всеки ден сега ги виждаме – когато оскъдността на мисленето и безумната проява на астралните вибрации се състезават.

При една ниска температура на мисленето ясно е, че това, което и телевизионният екран показва, не може да не бъде обида, обида за достиженията дори на този стадий на добродетелите. Но поруганата добродетел в даден исторически или пък съдбовен момент ви дава основание да намерите опорност за жертва – заради една нова Духовна вълна.

  • Духовната вълна на Мъдростта е разделният праг между Добродетел и Знание!

Това е и вашата бъдеща отговорност. Този, който не може да направи достатъчно валенции, безспорно услугата му за бъдещето ще бъде оскъдна. Оскъдна мисъл и неовладяна добродетел не могат да създадат провиденция! А вашето предназначение е провиденцията, че човекът е бог в развитие. Ама пък тази мисъл, ако ви служи за съблазън доколко сте станали богове... Но вие не може да кажете, че не сте вън от света. И затова, когато гледам и слушам понякога света, се питам – вече кой надделява: светът или вашата бъдност?...

Ваша бъдност е вие да бъдете на света Път! И затова Учението е наречено Път на Мъдростта. То не е нито Любов, нито Правда, на която видяхме всичките `и основания. Защото една правда рече: Човек за човека е вълк! – Нomo homini lupus!, така, както го формулира древен Рим. Или както правдата на евреите дава постулати на събудена себичност и расов белег. Макар че расовият белег беше поставен в огъня на световна война, той си остана в наличие. И след войната, както виждате, се живее много по-недостойно.

Така че Учението Път на Мъдростта ви дава един от най-важните проблеми решен – себесъзнание за отговорност, в която трябва да направите служение без Себе си! Докато човек се съблазнява от награди, признания, корони... Не! Тази пошлост, която е наложила една поземлена социалност, не е истината. И никой няма кураж да каже истини. Но това е другата страна... Вие, първом, сложете огледалото пред себе си – огледалото, което е белег на отговорност. Децата на Деня трябва да си носят всекидневно по едно огледало! И когато тръгват на някакво служение, преди да отидат да го вършат, да се погледнат; след като са свършили задачата си (защото тя не е цялост), пак да се видят.

Идеята ви за служение е повеля! Който не може да я изпълни, значи не притежава като камилата образно казано 300 отделни местенца за вода, та три месеца да не пие. Какво е това? Претоварвате се, за да направите жертва и да не угаснете в пустинята на живота. Вие не трябва да угаснете с дребномислие. Изпийте вода поне за три месеца! А може да изпиете и за 30 години... Учението Път на Мъдростта е вашата сигурност да минете през пустинята на социалната реалност на ХХI век. ХХI век ще поднесе на човечеството възможността да мине пустинята на своята духовна неосъщественост!

През днешния ден вие пропътувахте големи разстояния, бяхте на едно или друго тържество, на което можахте да намерите опорност в своята преходност. Човекът е преходен – Божеството в него не е преходно! Ако пазите Бог, сте защитили най-добре човека. Който не може да пази Бог в себе си, не може да брани и човека! Затова съм казал, че човекът е бог в развитие. Пазете Бог, за да имате човек! Жертвайте човека в опазване на Бога, за да не умре и Той у вас! Това е вашият Път!

За днешните ви тревоги благодаря! Защото наистина денят беше много богат – много импулсивен, но пък и много духовен, много изчистен в поведението ви, което говори, че стълбата ви увеличава своите стъпала.

Бог да ви брани! Поздрави във всички краища, където отивате!

 

01.11.2009 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Още от броя
Пътят на Боготърсенето (1/2010) Бог се търси чрез Бога у нас, събуденият Бог у нас се търси в своя Творец! Единствената зора, която е останала непомрачена в живота на човека, това е пътят му да търси Бог и да Му служ ... Ден на народните будители (1/2010) Будителството е път на една бъднина! Петър Тосков (актьор): Да си буден, когато измамен светът заспива; Да си смел, когато овластен страхът тронува; Да си си ... Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина (1/2010) Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Всичко е благословено! ... Мъдростта в скрижали. Миров Кундалини (1/2010)   Глава I, Тема 1.3 Миров Кундалини "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2010) Посланията на Планетния Логос са едно Откровение! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня, събожници и съпътници на Мировото съзнани ... Върху Посланията на Планетния Логос. Интервю (1/2010) Интервю Посланията са азбуката на служението в границите на еволюцията и посветеността! Уважаеми Учителю, първо искаме да Ви благодарим, че се съгласихте да отговорите на въпр ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2010) Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение! Скъпи Деца на Деня! Моята признателност за вашата отговорност! Духовното Възкресение на света, под въздействието на Учението Път на ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2010)   "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах & ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2010) Axis Libri     Проглас     Пътят на Боготърсенето     Ден на народните будители  Ден на Дома на Мъдростта – 9 годишнина   ... AXIS LIBRI (1/2010) Адаме, где си? Adam, where art thou? Бог се търси чрез Бога у нас, а събуденият Бог у нас се търси в с ...