7 януари – Ден на Рождеството (1/2009)

Арxив | брой 1 / 2009

Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната Мъдрост!

Бедрос Папазян (Приветствие от Софийски филхармоничен струнен квартет): Уважаеми дами и господа, добре сте дошли на Тържествения концерт по случай 86-годишния рожден ден на г-н Ваклуш Толев!

Уважаеми г-н Толев! Поднасям Ви моите и на моите колеги от Софийския филхармоничен струнен квартет приветствия за това, че присъствате с една нова Култура за Бога и за човека на тази Земя като потреба на бъдещето! Честито!

 

Концерт на Софийски филхармоничен струнен квартет

 

Ваклуш Толев: Аз съм длъжен на тези, които събуждат потребата от достойнство на земята със свалените дарове от Небесата, да благодаря. От сърце ви благодаря!

Всеки благослов, с който може наистина да се събуди достойнство на потребата да се извика в служение отговорността, е наш дълг!

Петър Николов (Председател на Общество Път на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми гости, събожници! Раждането, както Учението Път на Мъдростта казва, е едно лично тайнство. Днешният ден е благословен с това тайнство. И нашата радост е да го споделим с Рожденика сега, поднасяйки му любов и благодарност!

Днешният ден за Децата на Деня е и тържество на една нова идея за Битие – това е Пътят на Рождеството. А Рождеството, както знаем, не е еволюция – там пътникът става Път!

Познайте тайната на раждането и Пътя на Рождеството![1] – казва Учителят. Днешният ден носи този символен знак. Той е Рождество на нова Култура – събожникът!

Вдъхновени от Рождеството на събожника, Децата на Деня Ви честитят рождения ден, Учителю! Получиха се поздравления от цяла България, също и от чужбина – от Германия, от Съединените американски щати и пр.

Кирил Коликов (Главен редактор на Издателството на Учението Път на Мъдростта): Скъпи Рождественико, скъпи събожници на Рождественика! Безспорно, както вече се каза, трябва да направим разлика между раждането и Рождеството. Защото всички се раждат, а Рождество правят единици. Първите се раждат, за да осъществят планетната еволюция и чрез умиране връщат преражданията си, а Рождество вършат единици, които осъществяват сакралната революция, за да дадат Живот на тези, които се раждаме.

Искам да обърна внимание на един само елемент, който беше даден съвсем наскоро – в Деня на Посланията. Това е идеята, че докато Духовната вълна на Любовта освободи човека-роб от властта на материята, то Духовната вълна на Мъдростта освобождава човека-бог от човека, което е най-съществената и най-важната проява на настоящото Рождество – като последие, като енергитичност!

В този смисъл ние можем да се обърнем с благодарност към Рождественика вече като към Ecce Deus!, а не като към Ecce Homo! Да му изкажем освен безспорната си благодарност, че се е родил при нас, и пожелание за несекваща радост от осъщественото дело и то (както той казва) не с цел, а със служение; да изживее и радостта, че ние реализираме това дело!

Да пожелаем Рождеството му да прерасне от този тесен кръг – на Децата на Деня, в който го празнуваме, не само до националната, но и до планетната даденост, докосвайки всички будни и събуждащи се души!

Благодарим Ви, Учителю!

 

Звучи „Многая лета“ в изпълнение на Борис Христов

 

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, или това, което вашата бъднина ви извежда – скъпи събожници! Сега тази ризница е неудобна, но тя е вашата свещена дреха на служението. Събожникът е бъдната Мирова присъственост: човекът – бог в развитие!

Добре дошли на всички присъстващи! Събуденото величие не ме ласкае, но събудената отговорност ме извика. Отговорността на двубоя, който в планетната ни същност е извършен – двубоят между олтар и трон. Служението на олтара и отговорността на трона по йерархията на духовното развитие водят, за съжаление, двубой дори и досега. Защото олтарът е поласкан в потребата да има и трон, за да си сложи корона. Затова извърши и своите посегателства. Макар че предназначението на олтара не е дори само да дава причастие, предназначението му е да благославя Път. Пътят е на Седемте Лъча на еволюцията, Път в който човечеството трябва да осъществи своята будност или вложена Божественост – подобието си, да осъществи човека бог в развитие. Тук тронът е протегнал ръка, като е спрял Бога в човека, за да има властта на посегателството.

Разбира се, тронът е упълномощен в Пътя да защитава осъществяването на човека между сътворения и живеещия. Това още във второто Послание[2] съм казал: Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната Мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане! Направете разлика между Рождество и раждане! Раждане винаги ще има, Рождества са потребни в хилядилетията, за да може наистина ръката и причастието да бъдат благослов, а не внушение за страх и грях. Няма грях! Има неосъщественост, има това, което е сложено като надслов на списание „Нур“: Няма зло, има нееволюирало добро! То ще смени цялата социална нравствена таблица. И другото, това е поведението, че чуждата вина не е наша невинност! Тогава събожникът е Път.

Аз наистина тази сутрин дори прочетох отново това Послание и имах една събудена потреба да не празнуваме раждането ми. Оставете го, щом онази Витлеемска звезда може да ви доведе трима влъхви... Това е Пътят! Иисус направи своето Разпятие – за да одухотвори материята. Това, което подхвърлям като потреба непрекъснато: Одухотворявайте материята! Не я считайте за грешна, защото по този начин лишавате Онзи, Който направи материя и даде Дихание. Затова казвам, че малцина знаят да правят смърт – другото е съществуване.

Тотемно събуденият човек е реалност. Тогава защо трябва да му отречем еволюцията, защо трябва да му отречем преражданията!? Възкресението не е чуждо на вложения подобник в нас. И Учението Път на Мъдростта е дверите на храма на Възкресението. Защото вие сте, които ще направите одухотворената материя и ще освободите човека в правото на Възкресение, което аз наричам биологична еволюция. Всеки е упълномощен да прави Възкресение, щом е одухотворил Пътя си!

Пътят на Учението на Мъдростта е ваша утрешна будност на събудената отговорност, която Небесните дарове дават на тази планета, изтощена и обременена от човешко мислене. Попитал ли се е някой къде отиват неговите мисли? Знаете ли, че всичко това е вашият Небесен покров! Затова поисках пред Организацията на обединените нации да защитят правата на душата. Разбира се, и те са сънници, както е налична и липсата на държавници, като огледална потреба в тази епоха! (Не говоря за всички тези, които казват, че са политици.) Защита правата на Душата! Най-важното `и право е никой да не иска анатема. Това е кощунство! Както в социалната теза депресията, която упълномощеният с власт налага. Властта не е дадена, за да прави беди, но инквизицията е налице...

Аз благодаря на вашата воля, че е надмогнала тревогите на деня, че е надмогнала това, което наричаме беда, за да бъде в този момент на изповед пред отговорността, която Небесните дарове събуждат в човека-събожник!

Благодаря на вашето присъствие! Благодаря на вашата приложна воля за повече Светлина! Licht, mehr Licht! – Светлина, повече светлина! са последните думи на големия немски поет и писател Гьоте. Аз казвам: Да бъдеш, а не да имаш! Да бъдеш! Благодаря ви, че имахте себе си, та в бъднината да се освободите от Себе си в идеята на служението, което е смислената жертва, а не жертвоприносът срещу грехове.

Скъпи събожници, благодаря ви от сърце!

Нека забравя своето раждане заради Пътя на това, което повелението на Небето направи на тази благословена и благородна земя!

Благодаря ви!

 

11.01.2009 г., София, Дом на архитекта

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2009) Бог не е наш, ако ние не сме Негови! God is not ours, if we are not His! Гол съм! − Аз и Той сме ... Празници на Учението Път на Мъдростта (1/2009)   7 януари – Ден на Рождеството 13 февруари – Ден на списание Нур 8 април – Ден на Възкресението 31 юли – Ден на събожника 13 октом ... Интервю с Ваклуш Толев (1/2009)   Г-н Толев! Какво е влиянието на 7-те празника на Учението Път на Мъдростта върху Децата на Деня и по-общо върху планетното съзнание? Празниците йерархират съзнанието ... 13 октомври – Ден на Децата на Деня Мировият Път (1/2009) Мировият Път Гол съм! – Аз и Той сме едно! Скъпи Деца на Деня! Честит празник! Бях казал, че тържествата свършват, но тържествеността никога не трябва да свършва! Радостта ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители (1/2009) Ден на народните будители Учението на Мъдростта вече е Път! Тържество в Културен център Тракарт Уважаеми дами и господа, гости на тази аудитория, скъпи Деца на Деня! Аз наи ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2009) Събожникът е сакрална революция! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Добре дошли в своя вътрешен дом на Деня на Посланиeтo! Честитя ви големия празник! И искам да не бъде смутена вашата отг ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2009) Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната Мъдрост! Бедрос Папазян (Приветствие от Софийски филхармоничен струнен квартет): Уважаеми дами и господа, добре сте дошли на ... 13 февруари – Ден на списание Нур (15-годишнина) (1/2009) (15-годишнина) Списание „Нур“ е азбуката на вашата бъднина за Книгата ви на Живота! Списание „Нур“ се роди естествено, съвсем непринудено. Защото, когато ... Представяне на списание Нур (14-годишнина) (1/2009) (14-годишнина) Нур е едно сътворено божество! Ваклуш: Скъпи Деца на Деня! Човечеството е отвръщало на Божествения дар, като е търсело собственото си откровение чрез Диханието на ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2009) Възкресението е духовното име на земната еволюция! Възкресението е Мирова мистерия – възкръсва Всемирната воля в човека! Възкресението е Всемирна жертва и първият ... 31 юли – Ден на събожника (1/2009) Събожник е новото име на човека бог в развитие!   Събожникът е същност от Същността! Събожникът е единство – съ-плът и съ-Дихание, родени из благодатта на ... Духовните дарове на България Тема 4: Покръстването (продължение) Тема 4: Покръстването (продължение)   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, сл ...