Откриване на Събора (2/2006)

Арxив | брой 2 / 2006

Пътят е очертан; жертвата е принесена!

Скъпи Деца на Деня! Добре дошли на Третия събор от Втори цикъл събори на Обществото Път на Мъдростта!

Казал съм, че радостта е усмивка на Мъдростта! Това е великото тайнство; това е голямото причастие, което вашата Пътнина е взела, за да удостои събожника в Божието му предназначение.

Радвам се от сърце! Пътят е очертан; жертвата е принесена. Достойнството е, което ще я защити с вашата принадлежност, с вашата святост в онова, за което сте определени. За което не споменът ще ви върне, а реалността ще ви остави живи. Тя е, за която съм казал: Има една реалност, по-реална от реалността, това е Духът! Вие сте белязани с него – заради Път и служение!

Нашата Пътнина не е само бъднината. Тя е и настоящата ни отговорност – за да можем да отлистим в бъднината си Книгата на Служението, която е Книгата на Живота. Направете живота толкова достоен, че никой да не изживява друга потреба, освен служението! Добре дошли!

Искам да изкажа своята благодарност към главния редактор, към всички, които под една или друга форма са направили принос да проходи мисловното ни дете, а именно списание "Нур"; към тези, които сътрудничат на това голямо дело. Защото това е огледало!

Благодаря от сърце на всички, които под една или друга формула на отговорността са правили принос към Учението на Мъдростта!

Срещата ни днес е началната стъпка на вашата определеност да бъдете Деца на Деня – това е великото и бъдно поприще на вашата битнина! Във всички книжнини само на едно место намерих това обръщение "Деца" – не на Деня, разбира се, само "Деца". В никоя религия го няма. Има го само в Евангелието на Иоан в 21 глава, стих 5-ти. Едно скромно: "Деца…" Но вие сте Деца на Деня! А Денят започна своето изгряване. Бъдете ми благословени!

Нека нямаме смут в това, за което сме предназначени! Не е само националната ни потреба, а и Мировата ни отговорност! Защото националната потреба е защита на предназначението, но Мировата ни потреба е казана в Посланието: Мировият и планетният храм! Това е вашето бъдеще! И намерете бъднината си – всяко настояще е утрешно бъдеще, но неизмеримостта е бъднина! Там е Той, което сме ние, но още в развитие – човекът е един бог в развитие. Дайте му живот! Не лишавайте себе си, защото това е изразът ви: Деца, Денят започна!

Към всичко това, скъпи Деца на Деня, искам да ви открия една тайна. А именно, че в Молитвата, когато времето отваряше вратите на бъдещето, но малко бяха чели Книгата на Бъднината, бях казал …с братска любов към всичко! В бъдеще да бъде: със събожническо служение към всичко! Защото идеята за събожника не е битка за любов, и то към враг. Да не говорим за предишното: Око за око, зъб за зъб!; или за дуалистичното начало на Ормузд и Ариман… Защото ние дадохме едно битие, една социална харта на света: Няма зло, има нееволюирало добро! Това е хартата на бъдещето!

Така че в Молитвата трябва една лека корекция – вместо с братска любов – със събожническо служение. Събожническо! Това е битието на човека бог в развитие. И нека съдът на Пантократора да носи Неговата аура. А този съд е планетата!

 

29.07.2006 г., Пловдив, Технически университет

Още от броя
Axis Libri (2/2006) Смирението е кoроната на Учението Път на Мъдростта! Humbleness is the crown of the Way of Wisdom Teaching! ... Интервю с Ваклуш Толев (2/2006)   Г-н Толев, каква е разликата между Планетен Логос и Мирово Съзнание? Логосът е човек – утробен бог, т.е. Син Божий в йерархията на боговете в Доктрината на Духовн ... Смирението в Скрижалите на Мъдростта (2/2006)   1. Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост. 2. Смирението няма образ – не е икона – то не се рисува. 3. Смирението е култура – н ... Смирението – Култура на Мъдростта (2/2006) Смирението е короната на Учението Път на Мъдростта! Нека повелята на присъствието ни тук да изпълним с отговорност. И да бъде благословен Пътят! Благодаря на всички ви за ж ... Откриване на Събора (2/2006) Пътят е очертан; жертвата е принесена! Скъпи Деца на Деня! Добре дошли на Третия събор от Втори цикъл събори на Обществото Път на Мъдростта! Казал съм, че радостта е усмивка н ... Единадесети семинар. Откриване (2/2006) Откриване Пътят е Възкресение, което всеки носи в себе си! Скъпи Деца на Деня, добре дошли на своето тържество! То е Дух и приложна мисъл, с които днес и в останалите няколко ... 3-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (2/2006) Заключително слово Живи да бъдем в тебе! Деца на Деня! Една от най-големите благодати, които изживяхте, дадена и в Молитвата на Мъдростта, това е, че искате да бъдете живи в Б ... Децата на Деня – родени за служение! (2/2006)         Сдружението "Общество Път на Мъдростт ... Школата – Мирова същност (2/2006) Школата е хляб на Живота в йерархията на Духовните вълни! Деца на Деня! Не можем да си спестим чувството на отговорна благодарност към щедростта на Небето, коeто ни е дарилo с предн ... Духовните дарове на България. Тракия – Небесна твърд (2/2006) Тема 1   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия да се изведе дос ... Откриване на учебната 2006/2007 година (2/2006) Мъдростта ще преобрази света! Скъпи Деца на Деня! Има неизмерими радости, но по-същественото е поносимата радост. Поносимата радост е чертаното бъдеще. Затова мога да понеса вашата ... Символният знак на Мъдростта (2/2006)   Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта – горната част на Християнския кръст, е равнобедрен правоъгълен триъгълник, като вписаната в него Змия пресича верти ... Проглас (2/2006) Смирението е посвещение с миром! Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен; Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате ...