Интервю с Ваклуш Толев (2/2006)

Арxив | брой 2 / 2006

 

Г-н Толев, каква е разликата между Планетен Логос и Мирово Съзнание?

Логосът е човек – утробен бог, т.е. Син Божий в йерархията на боговете в Доктрината на Духовните вълни. Логосите са планетни богове, но не още Бог Отец. Те носят само проницание от Мировото Съзнание, но не са целостта на Абсолюта.

Логосите според степента на посвещението си дават еволюционни пророчества и откровения; и започнали още от тотема, стават Съсътворители.

Затова не може отделната религия или идеология да дава оценки на Планетната Съвест!

 

Защо Посланията са от Планетния Логос, а не от Отца?

Защото Отец е върховната планетна степен, а не Син Божий, Който според догматиката е роден. Отец е нероден, т.е. свободен е от еволюционната йерархия (според Доктрината на Духовните вълни); Той е в безпланетна гравитация.

Посланията трябва да сътрудничат на еволюционния казус, да изграждат богове от планетните поселници.

 

Каква ще бъде ролята на Посланията за усвояване от човечеството на Учението Път на Мъдростта?

Учението на Мъдростта дава на Адамовото поколение свобода от карма, че `яде плода на знанието. Затова Учението Път на Мъдростта казва: Знаещият е повече от безгрешния! И тъй – усвоеното знание на Мъдростта носи безсмъртие. То е свобода от вековно невежество!

Посланията ще сменят древните посвещения!

Още от броя
Axis Libri (2/2006) Смирението е кoроната на Учението Път на Мъдростта! Humbleness is the crown of the Way of Wisdom Teaching! ... Интервю с Ваклуш Толев (2/2006)   Г-н Толев, каква е разликата между Планетен Логос и Мирово Съзнание? Логосът е човек – утробен бог, т.е. Син Божий в йерархията на боговете в Доктрината на Духовн ... Смирението в Скрижалите на Мъдростта (2/2006)   1. Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост. 2. Смирението няма образ – не е икона – то не се рисува. 3. Смирението е култура – н ... Смирението – Култура на Мъдростта (2/2006) Смирението е короната на Учението Път на Мъдростта! Нека повелята на присъствието ни тук да изпълним с отговорност. И да бъде благословен Пътят! Благодаря на всички ви за ж ... Откриване на Събора (2/2006) Пътят е очертан; жертвата е принесена! Скъпи Деца на Деня! Добре дошли на Третия събор от Втори цикъл събори на Обществото Път на Мъдростта! Казал съм, че радостта е усмивка н ... Единадесети семинар. Откриване (2/2006) Откриване Пътят е Възкресение, което всеки носи в себе си! Скъпи Деца на Деня, добре дошли на своето тържество! То е Дух и приложна мисъл, с които днес и в останалите няколко ... 3-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (2/2006) Заключително слово Живи да бъдем в тебе! Деца на Деня! Една от най-големите благодати, които изживяхте, дадена и в Молитвата на Мъдростта, това е, че искате да бъдете живи в Б ... Децата на Деня – родени за служение! (2/2006)         Сдружението "Общество Път на Мъдростт ... Школата – Мирова същност (2/2006) Школата е хляб на Живота в йерархията на Духовните вълни! Деца на Деня! Не можем да си спестим чувството на отговорна благодарност към щедростта на Небето, коeто ни е дарилo с предн ... Духовните дарове на България. Тракия – Небесна твърд (2/2006) Тема 1   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия да се изведе дос ... Откриване на учебната 2006/2007 година (2/2006) Мъдростта ще преобрази света! Скъпи Деца на Деня! Има неизмерими радости, но по-същественото е поносимата радост. Поносимата радост е чертаното бъдеще. Затова мога да понеса вашата ... Символният знак на Мъдростта (2/2006)   Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта – горната част на Християнския кръст, е равнобедрен правоъгълен триъгълник, като вписаната в него Змия пресича верти ... Проглас (2/2006) Смирението е посвещение с миром! Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен; Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате ...