Дни на Дома на Мъдростта Откриване (1/2005)

Арxив | брой 1 / 2005

Откриване

Домът на Мъдростта е храм без догми!

Добър ден, мили приятели! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Днес ще извършим своето свещенодействие в този Дом на Мъдростта, който беше една дързост и който нарекохме храм без догми! Да благодарим на щедрия дар на Небето, че крадените идеи на бъдещето имат своето основание, за да могат Децата на Деня да извършват великото си тайнство – тайнството на своето Служение!

Благодаря на всичко, що е могло да надмогне всекидневието и да присъства на този ден, чиято тайна само бъдещето ще даде!

Добре дошли! Не искам да бъде смутена вашата пътнина. Не искам да бъде оскърбена една Родина, която е дала толкова неимоверно богатство на света; една земя – Тракия, която е била наричана Ракхива, т.е. „етерно пространство“, и която е оставила наистина неимоверни тайни – изповядвала е прераждането, създавала е школи... И дързостта ни бе да кажем, че Перперикон има култура отпреди повече от седем хиляди години (сега учените се надпреварват да го доказват). Не искам да бъде смутена и културата на ония българи, чиято небесна дар, наречена оренда, ги е водила из света, за да оставят тук идеи за земя и за държава. Това е нещо изключително! Не искам в никакъв случай едно настояще да бъде достатъчно; не искам, когато се ражда ново и тръгваме в своята молитвеност към храма, който казахме вече, че е Книгата на Живота, то да бъде оставено недовършено. А това е вашето бъдно дело!

Децата на Деня са натоварени с отговорност, която не е само Приложна молитвеност, а с която в годината на Посланието на Битието трябваше да направят своята дързостна стъпка – в този храм без догми да изградят светилището си, за да могат бъдните поколения във векове да утвърдят това, което казахме: Има една безспорна истина и тя е, че човекът е бог в развитие! Не са нужни доказателства, след като от най-древни времена, най-древната мъдрост е оставила знаци за тази безспорност. Има я и в „Махабхарата“, има я и в „Книгата на мъртвите“, има я и в елевзийските поклонения – навсякъде в света. Там е казано – не в тази яснота, но в една безспорност, че човекът е един бог в развитие. Ние не можем да оспорим онова, което ни дава бъдеще, нито да живеем с чувство на страх, че нямаме бъдеще. Това е вашият дар – дар, който е даден в безмерна щедрост! Защото това, което можах да видя, това, което като срещи можах да направя, е безспорно доказателство, че светът е обеднял. Ако някога е бил богат поне в необходимостта на своето равнище и на своята култура, сега той е беден, изключително беден.

Другата радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беше извоюван; че този Дом ви дава най-щедрата приютност и най-богатата бъдност. Дължа особена благодарност на вашата загриженост! Вие сте, които ще го осветите; вие сте, които ще го нахраните с това, което Посланията като енергия дадоха. Вие ще имате възможността, наистина във векове да му давате енергията, за която Посланията са били ниспослирани от това, което наричаме Висшия или Духовния свят, или Мировото съзнание. (Така както съм казал, че Книгата на Живота е Мировото съзнание, или ликът на Бога в Неговата идея да ви сътвори.) Това е голямата тайна и това е изобилната даримост, която на човечеството се отрежда. То може да бъде сърдито, то може да бъде недоволно от културата, която има, но не може без идея, не може без тази доктрина за йерархия на Духовните вълни да направи промяна. Неговото недоволство е само, както се казва фигурно – „буря в чаша вода“.

Светът има нужда от Мирова тайна и тази Мирова тайна е Учението Път на Мъдростта! Тук, в този Дом е мястото, където вие можете като древни посветени и адепти да отваряте книжнина, да промисляте; да извършите вътрешната си посветеност и да приложите знания, които човечеството няма. Те може да са подсказани, но йерархията на Духовните вълни не е позволявала висшето тайнство да се опорочи.

Пазете се от увлечения. Дайте това, което ви е дадено! Не прибавяйте онова, което може да смути Висшия свят, а да удовлетвори едно нисше поле, с което тщеславието ви се храни!

Този Дом е тайнство! Той няма да извика никого на изповед, защото храмът е вътре у вас, отговорността е вътре у вас – тя не е в таблиците на добродетелите. Отговорността е вътре у вас, защото е проблем на знание. Тогава кажете това, което родихме: Знаещият е повече от безгрешния! Нека освободим човека, нека освободим обществото, нека освободим света! Колкото и малка да изглежда тази тайна на Учението Път на Мъдростта, тя е взрив в бъдността. И тази бъдност ще бъде вашият Път!

Аз се радвам от сърце, че този Дом започва да получава своята уютност и да губи онова, което се нарича стени, започва да става духовна дреха на приютените. Чувствайте се не както е приказката – „като у дома си“ (това е един от най-грешните изрази, защото никой не знае кой как се чувства у дома си), но чувствайте се както в себе си – дарени с тайната да бъдете носители, защото вие сте Деца на Деня! И аз се радвам, че в Посланието за 1994 година съм казал: Денят започна! Сега една от телевизиите има „Денят започва“ – започвайте го, но не го осквернявайте! Не го свеждайте до домашната си уютност. Направете го светилище. Това е Домът; това са и Дните на Дома!

Аз ви желая от сърце Пътят ви да бъде несмутен – достатъчна идея да надкрачите прага на „грешния“, за да знаете, че не сте били грешници, а сте извършили тайнството еволюция, в която можете да утвърдите воля на Служение, и то без Себе си!

Желая ви бъднина, която никой няма да ви открадне! Желая ви да раждате идеи за бъдеще или другата дума, която употребявам – „крадете“: Крадете идеи за бъдеще! Не се страхувайте да крадете. Нека една от заповедите да загуби своята стойност, защото те крадяха вещи, а вие ще крадете идеи!

Това е Домът, който трябва със Служението си да го осветите!

Благодаря от сърце за приема, който направихте! Благодаря на домакините, които са приложили дори и тази хубава идея да сложат един зелен венец, с който напомнят за празник! А празникът е всякога, когато будността ни извика на Път!

Деца на Деня, вие сте на Път!

 

18.12.2004 год., Дом на Мъдростта

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2005) Посланието за 2005 година е Конституция на битието! The Message for the year 2005 is a Constitution of being! ... Послание на Планетния Логос за 2004/2005 година (1/2005)   ОТЧЕ НАШ! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Проглас (1/2005) Посланието за 2005 година е Конституция на битието! Посланието е Мирово Служение и планетна социология! Родителната му същност е Учението Път на Мъдростта, емблемирано с Триъгълника и ... Послание на Планетния Логос за 2004/2005 година (Слово) (1/2005) (Слово) Животът има един лик – Бог в човека и човекът, изразяващ Бога! Приветствам всички, които сте тук от различните краища на България – от цяла България! Добре ... Посланието на Мировото Служение Първо Повеление (1/2005) Първо Повеление Дайте Знанието на Учението Път на Мъдростта! Нека волята на Твореца направи Своя принос Служението на Децата на Деня да не бъде смутено в 2005-та година! Бъдет ... Характерни белези на Децата на Деня (1/2005) (Качествата на личността в Духовната вълна на Мъдростта) Децата на Деня са приложна Човечност с усвоена Божественост! Учението Път на Мъдростта е един вулкан, който със сво ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване (1/2005) Откриване Домът на Мъдростта е храм без догми! Добър ден, мили приятели! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Днес ще извършим сво ... Пожелания за Новата 2005 година (1/2005) Пътят ви е само Служение, жертвата ви е дар! Скъпи Деца на Деня! Нека бъде тази голяма благодат, която Мировото съзнание е отредило в човешката даденост! Да посрещаме и да изпращаме ... Ден на Рождеството 7 януари (1/2005) 7 януари Бъдеще не се връща, то се извоюва! Уважаеми гости! Скъпи Деца на Деня! Небето не ми е липсвало, където и да съм бил; и Земята не е отсъствала от моето битие, защото в ... Интервю в ТВ Канал 3 За Посланието за 2005 година (1/2005) За Посланието за 2005 година   Таня Иванова: За много години на Учителя Ваклуш Толев! Преди една седмица неговите приятели и ученици честваха рождения му ден. Днес Учител ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2005)   „История и теория на Мировите учения“: том I „История на религиите“; том II „Езотерични школи и мистични учения“ части 1 и 2; Алмана ...