1-ви Събор II цикъл Поздравление в Дома на Мъдростта (3/2004)

Арxив | брой 3 / 2004

Домът на Мъдростта е идея на бъдещето!

Скъпи Деца на Деня! Проблемът не е само в разменянето на утвърдени достойнства, защото свидетелство за величието е това, което брани достойнството. А Децата на Деня, в своята отговорност за изпълнен дълг, е да бъдат съ-Сътворители, за да могат Битието, което е отредено в Посланието, да утвърдят – да бъде изпълнено; да защитят една даденост, която имат – дадеността да направят приложно Учението Път на Мъдростта. То има своето знамение – това е голямата идея, че е извикана отново в културата на човечеството Змията, която каза, че има зло и добро.

  • Учението Път на Мъдростта за втори път извика Змията, за да каже на човечеството, че няма зло, има нееволюирало добро!

Това е потвърдено в тезата, че човекът е един бог в развитие. Няма зло, има нееволюирало добро е акумулирало цялата енергия на Мъдростта. С това ние слагаме на добродетелите музейна значимост. Те могат да бъдат експонати. Защото не може бронираната жилетка на рицарите да я носите в съвремието, когато е възможно да се бронирате с мисъл-форми. Това, което добродетелите в изживените времена са оставили, нека си отиде в музеите; нека бъдат ценности, нека се показва какво е минал човекът в еволюцията, но не може с тях да правите бъдеще. Това е силата на Учението Път на Мъдростта. Знаещият е повече от безгрешния! Така е, но трябва ли да търсим грешни, та да ги направим знаещи? Не, по принцип аз не признавам грешник – има нееволюирали, нееволюирало добро – много голяма тайна е това!

Тези неща вече трябва да бъдат, така да се каже, трапезен хляб. А човекът бог в развитие даде образеца да се срещнат в родословието на Адама черепът и Кръстът. Адам наистина е един еволюиращ бог, защото неговият потомък направи Самокръщение и отиде в Единосъщие. Когато направите Единосъщието, вие сте вече Съсътворители.

Отговорност на служение без Себе си – това е поведението, което трябва да има Домът на Мъдростта! Изключително съм радостен, че навреме можахме да искаме, а разбира се и с благоволението на щедрата ръка на незнайни и знайни се утвърди този Дом. Чак сега можете да познаете колко благодатен е той, колко съхранителен е и какво богатство ще остави на света.

Дом на Мъдростта... Това е нещо, което трудно човек може да си го представи, когато няма Мирово съзнание за бъдеще, а има само будност за едно живеене в настоящето. А ние в Послание на Битието казахме: Дай ми свобода от минало! Така че Домът на Мъдростта е идея на бъдещето и Децата на Деня най-добре могат да определят нейната стойност.

Идеята да имате Дом на Мъдростта! Децата на Деня са, които ще я осветят, които трябва да я обранят, да я защитят, да я напълнят с богатството на плода на Учението. Затова – благословени и на добър път! Отреди ви се Път, за да имате Живот!

Честито голямата ви радост!

 

31.07.2004 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2004) Домът на Мъдростта е идея на бъдещето! The Home of Wisdom is idea of the Future! Битието − осъще ... Проглас (3/2004) За да стане Сътворение, трябва да има Живот! Честит Първи събор от Втори цикъл! Сътворението е идея от Живота. Станете съ-Сътворители, родили Битие! Това е призивът на Посл ... 1-ви Събор II цикъл Поздравление в Дома на Мъдростта (3/2004) Домът на Мъдростта е идея на бъдещето! Скъпи Деца на Деня! Проблемът не е само в разменянето на утвърдени достойнства, защото свидетелство за величието е това, което брани достойнст ... 1-ви Събор II цикъл на Общество Път на Мъдростта Откриване (3/2004) Откриване Битието – осъществен Живот! Деца на Деня и всички присъстващи! Добре дошли на откриването на Първия събор от Втория цикъл събори на Обществото Път на Мъдростта ... Девети семинар Откриване (3/2004) Откриване Научи ме жив да бъда в Тебе! С къпи Деца на Деня! И в Молитвата е сложена нашата тайна за Битието. Там сме казали: Живи да бъдем в Тебе! Така че тази не само изпросе ... Адамовото поколение и Културата на бъдещето (3/2004) Светът на Адам е бъдещото му поколение! К огато има предназначение, тогава наистина човекът няма смут да извърви своя Път. Да извърви своята Голгота, да извика своя свят на велико б ... 1-ви Събор II цикъл на Общество Път на Мъдростта Заключително слово (3/2004) Заключително слово Тържеството трябва да свърши, но тържествеността – никога! Д еца на Деня! Дойде един хубав час, в който трябва да признаем, че Учението Път на Мъдрост ... Послание на Битието – Агни Йога (3/2004) Радвайте се! Аз победих света! П овелята с Посланието е ясна – една велика тайна там е, че поискахме свобода от минало. Може би това е най-голямата среща, която трябва човек д ... Безсмъртието, или Смъртта като сила, съзнание и метафизика (3/2004) Тайната на смъртта е безжалие, еволюция, Единосъщие! З а смъртта човечеството има много скръб и възхвала – химни на възхвала, колкото и необичайно да звучи; скръбни песни, кол ... Пресконференция за Ден и Дом-Светилище на 13-те поименни безсмъртни българи (3/2004)   Красимира Димова: Добър ден на всички! Можем да открием вече пресконференцията, посветена на 28-ми август – Деня на 13-те безсмъртни българи. Това е и денят на кончинат ...