Проглас (4/2003)

Арxив | брой 4 / 2003

Не търсете спомен за човека!

Трябва да се разделим с човека – за да се срещнем с Бога! На човека могат да се приписват Божии качества – Божията човечност, но на Бога не могат да се приписват човешките недостатъци. Той не прави потопи от недоволство и отмъщение, нито разкаяние, а да раздели от минало и да срещне с нов човешки род.

В природата големият закон на еволюцията е безжалието: смърт, заради безсмъртие; гроб, заради Възкресение. Но човечеството не можа да разбере тайнствата, затова остана при явленията.

Тезата раздялата като среща е характеристика на Знанието в Учението Път на Мъдростта срещу отдавна потъналата в мъгла култура на Добродетелта. Затова никой не знаеше кога да направи раздяла и с кого да се срещне. Това роди ужасът на митологичните безсмъртни богове, защото нямаха живяна смърт.

Раздялата като среща е най-мистериалният акт на тайнството Огън – Фениксът.

Небето и земята са разделени (Дух и материя), за да се срещнат у човека бог в развитие!

Още от броя
AXIS LIBRI (4/2003) Раздялата като среща е път за обожествяване! The parting as meeting is a way of deification! Сътворени ... Проглас (4/2003) Не търсете спомен за човека! Трябва да се разделим с човека – за да се срещнем с Бога! На човека могат да се приписват Божии качества – Божията човечност, но на Бога не мог ... Раздялата като среща (4/2003) Раздялата като среща е път за обожествяване! Тази година имахме благодатта, дарена ни чрез Планетния Логос, за едно Послание на Бдението. Изхождайки от това дарение на Небето, нарек ... Полът – Енергия и Принцип (4/2003) Сътворението е предхода, зримото е възпроизводството! Пред олтара на Всемирността обреченият няма друго предназначение освен служение без Себе си! Това не е избор, а душевната ви тъ ... Кумирите в културата на човечеството (4/2003) Мъдростта е битка на Знанието срещу страха! Скъпи Деца на Деня! Да благодарим на онази родена и неизменно дадена ни, за да я осъществим сила, която ни доведе в храма на Книгата на Ж ... Послания на Планетния Логос 1990 – 2003 г. Характеристика и Структура (4/2003) Характеристика и Структура   Характеристиката на Посланията на Планетния Логос е обща, времева и идейна.   Обща характеристика. Посланията са: Лого ... Послеслов (4/2003) Не се опитвайте с мисълта си да решавате Учението! Скъпи Деца на Деня, тук непременно се говори и винаги се е говорило: Учителят, Учителят, Учителят... На някои им дотяга и почват д ... Откриване на учебната 2003/2004 година (4/2003) Ревността да се пази Учението! Уважаеми госпожи и господа, мили приятели, скъпи Деца на Деня! Вие имате един от най-големите благослови, които Небето ви дари с Посланието на Бдениет ... Домът на Мъдростта – храм без догми (4/2003) Слово по случай Деня на Народните будители Историята е съхранен дух в събития! В Посланието на Бдението съм казал една смела мисъл: Денят на оробителя свърши! И именно онова, ...