Послеслов (4/2003)

Арxив | брой 4 / 2003

Не се опитвайте с мисълта си да решавате Учението!

Скъпи Деца на Деня, тук непременно се говори и винаги се е говорило: Учителят, Учителят, Учителят... На някои им дотяга и почват да казват, че нямат Учител. Но не е важно дали ще кажете има ли или няма Учител – вие не може да не признаете, че получихте нещо изключително същностно, което е една, бих казал, страшна схема! От нея може да направите не само огледало, а извор на вечни води.

С Легендата[1] и с този Обзор на Посланията ви се дава нещо, което не може да бъде оспорено. Тогава бихте познали какви празни дърдорковци са ония, които ви сеят лъжливо жито. Вие имате тази пълна радост – да разберете самото Учение, което наистина го няма в света: сега го пипнахте, видяхте, чухте го; сега го имате в собствената си душевност. И не се опитвайте с мисълта си да го решавате!

Има ли някой, който може да седне да напише тези неща?! И то една Молитва на Мъдростта (написана преди малко повече от половин век)! Нито съм бил в Индия, нито до мен е имало някой. Напишете тази Молитва, която е самата същност на Учението... Там още тогава е казано: Научи ни!, а не „Дай ни добродетели“.

Днес вие получихте нещо, което може да сложи мир в душите ви и да даде енергия на пътя ви. Да се простите с илюзията на интригите. Не ми трябва, казано откровено, признанието – не съм дошъл за признание, но не мога да позволя някой да разрушава това, което е Път! Легендата ви показва нещо изумително. Няма да намерите в световната култура идеята за Божията човечност и Човешката божественост, и то във всичката тази пълнота – с крилете на Дедал, а не със стремежите на сина му Икар, който поиска да отиде на Слънцето. Баща му каза – не, но синът загина – защото не познава Огъня! Дори не послуша баща си...

А сега идва този преглед, който е наистина изумителна схема. Учението, докато не е дадено, не може да бъде сложено в схеми, не може да бъде сложено в методики, с които се ласкае ученият. Говореха, че нямало методика... Е, когато получихте Учението, когато то е живо, даде ви се сега методиката. Направете методика; направете го! Ето ви прегледа, ето ви интерпретациите, ето ви енергиите!

Вие ще си отидете с най-безценното – ще си отидете с Учение за Мъдростта, а това ви е достатъчно. Размисляйте! С това ще си отидете от този Събор наистина юбилеен, защото 13 е числото ми – и Змията слага в единицата своя Огън!

 

13-ти Събор на ОПМ, 04.08.2003 г. - Родопа планина, местност Студенец, ПБ „Строител“

 

[1] Нур 3/03, Легенда за Божията човечност и Човешката божественост, с.18.

Още от броя
AXIS LIBRI (4/2003) Раздялата като среща е път за обожествяване! The parting as meeting is a way of deification! Сътворени ... Проглас (4/2003) Не търсете спомен за човека! Трябва да се разделим с човека – за да се срещнем с Бога! На човека могат да се приписват Божии качества – Божията човечност, но на Бога не мог ... Раздялата като среща (4/2003) Раздялата като среща е път за обожествяване! Тази година имахме благодатта, дарена ни чрез Планетния Логос, за едно Послание на Бдението. Изхождайки от това дарение на Небето, нарек ... Полът – Енергия и Принцип (4/2003) Сътворението е предхода, зримото е възпроизводството! Пред олтара на Всемирността обреченият няма друго предназначение освен служение без Себе си! Това не е избор, а душевната ви тъ ... Кумирите в културата на човечеството (4/2003) Мъдростта е битка на Знанието срещу страха! Скъпи Деца на Деня! Да благодарим на онази родена и неизменно дадена ни, за да я осъществим сила, която ни доведе в храма на Книгата на Ж ... Послания на Планетния Логос 1990 – 2003 г. Характеристика и Структура (4/2003) Характеристика и Структура   Характеристиката на Посланията на Планетния Логос е обща, времева и идейна.   Обща характеристика. Посланията са: Лого ... Послеслов (4/2003) Не се опитвайте с мисълта си да решавате Учението! Скъпи Деца на Деня, тук непременно се говори и винаги се е говорило: Учителят, Учителят, Учителят... На някои им дотяга и почват д ... Откриване на учебната 2003/2004 година (4/2003) Ревността да се пази Учението! Уважаеми госпожи и господа, мили приятели, скъпи Деца на Деня! Вие имате един от най-големите благослови, които Небето ви дари с Посланието на Бдениет ... Домът на Мъдростта – храм без догми (4/2003) Слово по случай Деня на Народните будители Историята е съхранен дух в събития! В Посланието на Бдението съм казал една смела мисъл: Денят на оробителя свърши! И именно онова, ...