Легенда за Божията човечност и Човешката божественост

Арxив | брой 3 / 2003

Въведение: Ако нямаше Бог, нямаше да има Човек; ако няма Човек, няма кой да говори за Бог!

Легенда за Човека – за Божията човечност и Човешката божественост, за Събожника – за Прабожествеността и Еволюцията; легенда вписана в Книгата на Живота – Съзнанието на Бога, в Книгата на Акаша – Индивидуализацията на човека, в Книгата на Съществуването – Легитимацията на човека.

I. Човекът – Богоосезаема необходимост: Само чрез човека Бог се познава!

Йерархии

Същност

Проява

Мирова

Човешка

Мирова

Човешка

Абсолют

Безпричинна Причина

Нищото от Което е всичко

Бог (Троица)

Единосъщие (Цялост)

Кундалини

(Огън)

Ден и Нощ на Брама; Пракрити и Пуруша; Живот и Единство

Богоживот

Отец (Бог Отец)

Космично Съзнание

Дихание

Сътворение; Битие; Инобитие

Боговластие

Синовност (Бог Син)

Слово (Единородие)

Духовно родство с Отца

Съсътворителство

Себевластие

Дух (Свети Дух)

Сила (Изхожда от Отца)

Енергия

Еволюция

Безвластие

II. Адам – сътвореният: Сътворението е знакът на Божията човечност!

Йерархии

Същност

Проява

Андрогин

Богоподобие

Боголичие

Мъж (Адам)

Мисъл (ментал)

Воля

Жена (Ева)

Чувства (астрал)

Милосърдие

Земен човек

Адам ражда

Превъплътява се (самосътворява се)

III. Човекът – бог в развитие: Инволюирали от Бога, еволюираме към Бога!

Йерархии

Същност

Проява

Смърт

Безсмъртие

Безжалие

Съдба

Еволюционна енергия

Карма

Себесъдба

Осъществена Божественост

Свобода от човека

Предназначение

Връщане в Бога

Предопределение

Себежертва

Святост

Всеотдайност

Отговорност

Съвест

Преданост

Служение

Смирение

Себенадмога

Достатъчен на Себе Си

Непобедимост

Свобода от Себе си

Лъч на Жизнелюбието

Воля за себеосъществяване

Администрацията

Лъч на Молението

Връщане в Бога

Религията

Лъч на Проницанието

Себепознание за съвършенство

Философията

Лъч на Предсказанието

Разкриване боговете в човека

Изкуството

Лъч на Доктрината

Борба с миналото заради бъдещето

Науката

Лъч на Целостта

Освобождаване съзнанието за служение

Преданността

Лъч на Делотворството

Одухотворяване на материята

Дейността

Духовна вълна на Сътворението

Духът инволюира в материята

Индивидуализиране на човека

Духовна вълна на Митологията

Духът се Себетърси в материята

Раждане на въображението

Духовна вълна на Правдата

Духът вписва законите в Мирозданието

Внасяне размерността в живот

Духовна вълна на Любовта

Духът се устремява към Първоизточника

Пулсиране единство с духовността

Духовна вълна на Мъдростта

Духът осветлява материята

Влагане принципа на прозрението

Духовна вълна на Истината

Духът постига единство с материята

Изявяване на Божествеността

Духовна вълна на Свободата

Духът се освобождава от материята

Осъществяване на Живота от човека

IV. Божествеността като собственост на човека: Човешката божественост е собственост на Божията човечност!

Йерархии

Същност

Проява

Рождество

Духовна вълна

Раждане на Духа в материята

Кръщение

Божествено благоволение

Отваряне на Небесата

Изкушение

Богопринадлежност

Победа над глад, чудо и власт

Преображение

Духовна зримост за Нов Дом

Светлина на безсмъртието

Голготски път

Страданието като развитие

Лично битие

Разпятие

Победа на Духа над материята

Социално битие

Богоуподобяване

Кодираната Божественост

Тайнството Причастие

Богоусвояване

Пътят на Божествеността

Тайнството Кръщение

Богоприложение

Молитвена приложност

Тайнството Брак

V. Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена: Срещата на Божията човечност с Човешката божественост е Богораждане!

Йерархии

Същност

Проява

Самокръщение

Син Човечески става Син Божий

Свобода от смърт

Възкресение

Обезземяване

Божествената светлина

Възнесение

Възземане

Сядане отдясно на Отца

Откровение

Глас на Бога в човека

Духовно прозрение за бъдещето

Синовност
(Син Божий, Логос)

Аз и Отец едно сме
(Единосъщие)

Пантократор; Съсътворител – Сътворител – Самосътворител

 

Заключение: Синовността е дело на Вечността! От Диханието, през Адам ражда (самосътворява се), чрез Самокръщението и Възкресението, до Единосъщието, Синовността и Съсътворителството, дори до Сътворителството и Самосътворителството.

Представена на 03.08.2003 г.

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2003) Домът на Мъдростта е майчини скути – за закрила, служение и бдение! The Home of Wisdom is mother’s lap for protection, serving ... Проглас (3/2003) На жизнената пътека – неуморност! Учението Път на Мъдростта е кърмещата гръд на вашата Бъдност. Бъдете благословени в Пътя на служението! Прославата на 13-и събор е вашият ... 13-и Събор на Общество Път на Мъдростта Среща в Дома на Мъдростта Среща в Дома на Мъдростта Домът на Мъдростта е майчини скути – за закрила, служение и бдение! Домът на Мъдростта е нашият духовен пристан – сигурността, където има ... 13-и Събор на Общество Път на Мъдростта Откриване Откриване Бдението е път на бъдещето! Уважаеми госпожи и господа! Мили приятели и скъпи Деца на Деня! Добре дошли! Честито ви един от най-големите празници на битието на Общес ... Осми Семинар Откриване Откриване Бъдещето е едно живяно Бдение! Скъпи Деца на Деня! Молитвата на Мъдростта е прелом в живота на бъдното човечество, защото когато живеете Бдението, вие правите бъдеще ... Легенда за Божията човечност и Човешката божественост Въведение: Ако нямаше Бог, нямаше да има Човек; ако няма Човек, няма кой да говори за Бог! Легенда за Човека – за Божията човечност и Човешката божественост, за Събожника ... Школата – Бдение за Знанието Школата е свободна от обреди, но отговорна пред тайнствата! Скъпи Деца на Деня! Нека родената потреба от Небе не ни уморява, когато ходим пътя си на земята; нека потребната взаимнос ... 13-и Събор на Общество Път на Мъдростта Закриване Закриване Културата се прави от богове и от личности! Скъпи Деца на Деня! Това искано царство на Отца не може да бъде само когато четем Молитвата – само тогава да искаме ... Интервю с Ваклуш Толев По случай приключването на 13-ия събор   Г-н Толев, как оценявате работата на 13-ия събор на Общество Път на Мъдростта? Като цяло тя мина много организирано и динамично, много отговорно като култура на Обществ ... Тържество По случай 15-и август Същественото е не биографията, а характеристиката! Скъпи Деца на Деня! Радвам се, че ви виждам. Благодаря за вашата изявена обич! Наистина на 15-и август преди четиридесет и с ... Панихида за 13-те безсмъртни българи   В храм „Св. Успение Богородично“, гр. Варна, 10 ч. Преди 60 години на този ден Българският национален дух и историческите ни листи овдовяха, защото в 16 час ... Ден на 13-те безсмъртни българи Слово Слово Безсмъртниците ни връщат култура, която ни брани от бъдна злина! Уважаеми госпожи и господа, мили приятели, скъпи Деца на Деня! Богатството на днешното тържество се крие ... Върху Посланието на Бдението Евангелия и Агни Йога Евангелия и Агни Йога „Ето, всичко ново творя!“ (Откровение 21:5) Посланията винаги са се съпровождали с енергии, които са създавали битие преди нас, както на о ... Принципи на Обезземяването и Възземането Обезземяването е свобода от Сътворението! Имаме един свещен дълг, дълг към Себе си – доколко можем да изграждаме човека бог в развитие; имаме и един дълг на признание, че Небе ...