11-ти Събор: Мъдростта – Живототворчество (програма)

Арxив | брой 2 / 2001

Програма

ДАТА

МЯСТО

ЧАС

ПРОЯВА

ВОДЕЩА ШКОЛА

28.07.2001 г. /Събота/

гр. Пловдив, Дом на науката и техниката

11.30 – 12.30

Тържествено откриване на 11-ия Събор на Общество Път на Мъдростта Слово от Ваклуш Толев

 

29.07.2001 г. /Неделя/

Зала – Почивна база „Строител“

10.00

Откриване на 6-ия Семинар на ОПМ от Ваклуш Толев

 

11.00 – 12.30

Дискусия Посланието на Живототворчеството

Път на Мъдростта гр. Пловдив

15.00 – 16.30

Заседания на Съвета на ОПМ и СЦЦ

 

17.00 – 18.30

Общо събрание на ОПМ

 

30.07.2001 г. /Понеделник/

Зала – Почивна база „Строител“

9.00 – 10.30

Беседа с Ваклуш Толев Учението на Мъдростта – Живототворчеството в личното битие

 

11.00 – 12.30

Дискусия Принципи на обезземяването и възземането

Път на Мъдростта гр. Пловдив

15.00 – 16.30

Организационни сбирки по направления

 

17.00 – 18.30

Дискусия Преображението – енигма и парадигма

Път на Мъдростта гр. Добрич

31.07.2001 г. /Вторник/

Зала – Почивна база „Строител“

9.00 – 10.30

Беседа с Ваклуш Толев Учението на Мъдростта – Живототворчество в социалното битие

 

11.00 – 12.30

Дискусия Събожникът – същност на Учението на Мъдростта

Път на Мъдростта гр. Варна

15.00 – 16.30

Организационни сбирки по направления

 

17.00 – 18.30

Разширено заседание на Инициативния комитет за честване Деня на безсмъртните българи

 

01.08.2001 г. /Сряда/

Зала – Почивна база „Строител“

9.00 – 10.30

Беседа с Ваклуш Толев Учението на Мъдростта – Живототворчество в мировото битие

 

11.00 – 12.30

Дискусия Социалната потреба на свобода от съдба

Път на Мъдростта гр. Хасково

15.00 – 16.30

Организационни сбирки по направления

 

17.00 – 18.30

Общо събрание на ОПМ

 

21.00

Среща край огъня

 

02.08.2001 г. /Четвътък/

Зала – Почивна база „Строител“

9.00 – 10.30

Дискусия Богоуподобяване, Богоусвояване, Богоприложност в Учението на Мъдростта

Път на Мъдростта гр. София

11.00

Закриване на 11-ия Събор на ОПМ от ваклуш Толев

 

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2001) Богоуподобяването е Свобода; Богоусвояването – Жертва; Богоприложението – Възкресение! Godlikeness is Freedom; Godadoption is ... 11-ти Събор: Мъдростта – Живототворчество (програма) Програма ДАТА МЯСТО ЧАС ПРОЯВА ВОДЕЩА ШКОЛА ... Единадесети Събор на Обществото Път на Мъдростта (Интервю с Ваклуш Толев) Интервю с Ваклуш Толев   Господин Толев, каква нова тайна ще открие 11-ият Събор? Ние сме Деца на Деня – освободители, а не вестители. Учението Път на Мъдростта ... Проглас (2/2001) Богоуподобяването е Свобода; Богоусвояването – Жертва; Богоприложението – Възкресение! Това са трите страни от триъгълника на Учението. Змията – Мъд ... Богоуподобяване, Богоусвояване, Богоприложение Богоуподобяването, Богоусвояването, Богоприложението – това е човекът бог в развитие! Започнахме Третото хилядолетие с един химн на Присъствието си и в неговата първа година дадо ... Послание на Живототворчеството (Евангелия) (Евангелия) Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Не може да се измерва с радости и щастие това, което Посланието на Живототворчеството предостави на Децата на Деня в Тр ... Преображението - енигма и парадигма Светлината на Преображението е светлината на безсмъртието! В предназначението на Третото хилядолетие Обществото Път на Мъдростта влиза с Благослова, който за двехилядната година е Посл ... Закриване на учебната година (2000/ 2001 г.) (2000/2001 г.) Децата на Деня правят история! Деца на Деня! Чухме Молитвата на Мъдростта! Мисля, че никой не може да отвори по-широка врата за битието на човека от тази Молитва, ... Надгробно слово за проф. Захари Стайков за проф. Захари Стайков   Скъпи покойнико, скъпи ми приятелю, уважаеми проф. Стайков! Аз благодаря на свещеника за служението, с което изпраща земните жители към тяхното Неб ...