Единадесети Събор на Обществото Път на Мъдростта (Интервю с Ваклуш Толев)

Арxив | брой 2 / 2001

Интервю с Ваклуш Толев

 

Господин Толев, каква нова тайна ще открие 11-ият Събор?

Ние сме Деца на Деня – освободители, а не вестители. Учението Път на Мъдростта е тревогата на Третото хилядолетие.

Всеки Събор е страница от Животворчеството, а по-голяма тайна от Живота няма – усвояван и прилаган чрез йерархията на Духовните вълни, в случая Мъдростта, която ви казва: Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция, т.е. свобода от тайни, които захранваха тайнствата.

Търсете сега тайната в числото 11, което според нумерологията не се събира!

 

Каква е ролята на 11-ия Събор в осъществяване идеята за свобода от съдба, посочена от Вас в тазгодишното Послание на Живототворчеството?

По-горе казах – свобода от тайни. В 11-ия Събор Децата на Деня ще се докоснат, по степента на своята будност, до знанията, които има и носи Книгата на Живота, която нарекох новия олтар и съзнание на Бога.

В този цикъл от лекции и събеседвания Децата на Деня и гостите реално ще осъзнаят думите ми: Що иска Бог, що чака човечеството и що е позволила съдбата. Това е свобода от тайни, свобода от протяжната воля на съдбата, т.е. от карма и прераждане.

 

Как ще се промени човешката еволюция, когато се освободим от съдба?

Свобода от съдба не означава вече свобода от еволюция. Нали казахме, че човек е един бог в развитие? Човекът е още смъртен бог, а тя, еволюцията, тепърва ще го доведе до Този, Който може да възкръсва и да чака Единосъщие. Иначе се обезсмисля призванието да осъществите предназначението си.

 

Каква е отговорността на Децата на Деня в Третото хилядолетие?

Децата на Деня имат само една отговорност: „Свобода от себе си!“ Такава е повелята на Служението. Другото е обучение и легитимиране на човека!

 

Вашето пожелание към участниците в Събора?

Намерете зрението, с което можете да четете Книгата на Живота – останалото е живяни и отживени актуалности!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2001) Богоуподобяването е Свобода; Богоусвояването – Жертва; Богоприложението – Възкресение! Godlikeness is Freedom; Godadoption is ... 11-ти Събор: Мъдростта – Живототворчество (програма) Програма ДАТА МЯСТО ЧАС ПРОЯВА ВОДЕЩА ШКОЛА ... Единадесети Събор на Обществото Път на Мъдростта (Интервю с Ваклуш Толев) Интервю с Ваклуш Толев   Господин Толев, каква нова тайна ще открие 11-ият Събор? Ние сме Деца на Деня – освободители, а не вестители. Учението Път на Мъдростта ... Проглас (2/2001) Богоуподобяването е Свобода; Богоусвояването – Жертва; Богоприложението – Възкресение! Това са трите страни от триъгълника на Учението. Змията – Мъд ... Богоуподобяване, Богоусвояване, Богоприложение Богоуподобяването, Богоусвояването, Богоприложението – това е човекът бог в развитие! Започнахме Третото хилядолетие с един химн на Присъствието си и в неговата първа година дадо ... Послание на Живототворчеството (Евангелия) (Евангелия) Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Не може да се измерва с радости и щастие това, което Посланието на Живототворчеството предостави на Децата на Деня в Тр ... Преображението - енигма и парадигма Светлината на Преображението е светлината на безсмъртието! В предназначението на Третото хилядолетие Обществото Път на Мъдростта влиза с Благослова, който за двехилядната година е Посл ... Закриване на учебната година (2000/ 2001 г.) (2000/2001 г.) Децата на Деня правят история! Деца на Деня! Чухме Молитвата на Мъдростта! Мисля, че никой не може да отвори по-широка врата за битието на човека от тази Молитва, ... Надгробно слово за проф. Захари Стайков за проф. Захари Стайков   Скъпи покойнико, скъпи ми приятелю, уважаеми проф. Стайков! Аз благодаря на свещеника за служението, с което изпраща земните жители към тяхното Неб ...