Mъдростта - духовен път

Арxив | брой 3 / 1999

(Verba Magistri)

Няма зло, има нееволюирало добро!

  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ
1

ЖИВОТЪТ:
Богоприсъствие в Целостта

СЪВЕСТТА:
Будността на Всемирния

ЕЛЕМЕНТЪТ: Огън
ЧИСЛОТО: 13

2

ЕДИНСТВОТО:
Битие в йерархия

СМИРЕНИЕТО:
Победа над себичността

ЙЕРАРХИЯТА:
Зрими теогони

3

ЕВОЛЮЦИЯТА:
Ритмика на духовни вълни

ДЪРЗОСТТА:
Свобода от страх, скръб, страдание

ЗНАКЪТ:
Триъгълникът с Кундалини

4

ЕНЕРГИЯТА:
Еманация на Бога

СВЕТОСТТА:
Зрение на съзнанието

ОЛТАРЪТ:
Книгата на Живота

5

МАТЕРИЯТА:
Последна вибрация на Духа

СЕБЕЖЕРТВАТА:
Надгробна властност

ПОСВЕЩЕНИЕТО:
Възкресението

6

НЕБЕСНИЯТ АДАМ:
Богоосезаема необходимост

ОТГОВОРНОСТТА:
Дълг към Бога

ТАЙНСТВАТА:
Кръщение, Причастие, Бракосъчетание

7

ЧОВЕКЪТ:
Бог в развитие

ПРЕДАНОСТТА:
Всеотдайност към събожника

МОЛИТВИТЕ:
На Мъдростта, Към Универсума

8

СИНОВНОСТТА:
Единосъщие със Сътворителя

ЕКЗИСТЕНЦИЯТА:
Да бъдеш, не да имаш

ПЛАНЕТАТА:
Сатурн

9

СЛУЖЕНИЕТО:
Път за обожествяване

ВОЛЕИЗЛИЯНИЕТО:
Битка за Бога в човека

ЦВЕТЪТ:
Виолетов

10

ИНТУИЦИЯТА:
Прозрение за предназначение

ЗНАНИЕТО:
Повече от безгрешието

ЦЕНТЪРЪТ:
Третото око

11

КУЛТУРАТА:
Обществена молитва

ВЯРАТА:
Знание за незнайното

ИСКАНЕТО:
Научи ни

12

ИСТОРИЯТА:
Провиденция на Духа

ПРАВОТО:
Защита на душата

СИМВОЛИТЕ:
Белият кон, Ябълката, Лилията

13

СЪДБАТА:
Рефлекс за истина

РАДОСТТА:
Изява на божествеността

МИСТИЧНАТА РЕАЛНОСТ:
Числото 13

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1999) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! I was for not to Be, I am not because I was: Resurrection! ... Mъдростта - духовен път (Verba Magistri) Няма зло, има нееволюирало добро!   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ ... VERBA MAGISTRI (3/1999) Дайте на света Богобъдното изповедание! В Третото хилядолетие сме! Една нова духовна песен за Бога – Човек и човека – бог в развитие се пее... Едно Послание на ... Послание на Присъствието Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Деца на Деня! Нека прочетем Молитвата на Мъдростта:     ОТЧЕ НАШ! Да се свети и ... Послание на Планетния Логос за 1999/2000 година   На 21/22 декември влиза Новата двехилядна (2000) астрономическа година от Христовото летоброене. На 01.01.2000 година е Първият ден на Третото хилядолетие! На бдение ... Послание-предизвикателство Няма зло, има нееволюирало добро! Деца на Деня! Честит ви първия ден от третото хилядолетие! Ние не само не сме загубили надежда, ние не само че сменихме Любовта в събожничество, ние и ... Децата на Деня - йерархия и служение Битката за Служение е битка за обожествяване! С волята на Бог, с жертвата на Христос и с дарението на зрими теогони – на път към третото хилядолетие в отговорност и служение! ... Принцип и принос на Служението Служението като принцип е обожествяване, като принос – обучение! Не може огънят на Духа да загасне и не могат да бъдат нестоплени Децата на Служението. Децата на Деня носят призи ... Книгата на Живота (Дух и Материя) Книгата на Живота е съзнанието на Бога! Децата на Деня сложиха в изпълнение на Всемирното служение своята обетност. И затова е повикът на едно всеобщо признание с дадените Посл ... Служението в духовните вълни (продължение) (продължение) Служението е Мирова отговорност! За да се качва човекът в своята потреба за божество, слязоха от троновете си божествата стихии, макар че е трябвало да се мине през ... Интервю (3/1999)   Господин Толев, на прага на Третото хилядолетие получихме тринадесет основни принципа на Учението на Мъдростта със съответните им нравствени категории и приложна молитвеност. Какво ... Посланието и Зодиака (3/1999)     ПОВЕЛЯ ЕВАНГЕЛИЕ Агни Йога ИСКАНЕ КОЗИРОГ 1 МАТЕЙ 6: 21-22 ...