Интервю (3/1999)

Арxив | брой 3 / 1999

 

Господин Толев, на прага на Третото хилядолетие получихме тринадесет основни принципа на Учението на Мъдростта със съответните им нравствени категории и приложна молитвеност. Какво ще е тяхното влияние върху бъдещето?

 

Неизмерима радост е за планетните поселници, че влизат в Третото хилядолетие като живи свидетели на Христовото дело и съзнание за историческо величие. На малко поколения се отрежда тази съдбовност да бъдат деца на милениума.

В деня на Третото хилядолетие аз се обърнах към света с едно послание-предизвикателство да смени светилищата на отживените верски, нравствени, социални и културни доктрини, обезценили свещеността на човека.

Човечеството, уморено в битка със злото, оверижено в първороден грях и братоубийства, в поклонение пред многолики богове, доведе човека – себе си, до духовна криза и цивилизация на ума, затова му е потребна нова духовна вълна, нова йерархия, нови ценности, нова доктрина. Неслучайно Христос рече: Ново вино в стари мехове не се слага! – и стана начало на ново хилядолетие!

Ето защо в лична отговорност пред Децата на Деня от Обществото Път на Мъдростта аз предоставих една нова тринадесетбройна таблица с принципи, нравствени категории и приложна молитвеност. Таблицата е формула на Боготворчество в пътя на Духовната вълна на Мъдростта.

Тя обаче трябва да се осъзнае и усвои в настоящето като битка да се изведе Бога от човека, на когото трябва да предоставим нов олтар – служение на Всемирния.

Всеки принцип или нравствено начало поотделно е култура, т.е. провиденция на Духа, или пък Съдба, която храни с жизненост бъдещето.

Би било безсмислено да се ходи Пътят на Мъдростта без тези формули на Боготворчество – те са енергията на Новата духовна вълна на Мъдростта. Защото човек е едно родено бъдеще.

А за величаво бъдеще е нужно осветено настояще!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1999) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! I was for not to Be, I am not because I was: Resurrection! ... Mъдростта - духовен път (Verba Magistri) Няма зло, има нееволюирало добро!   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ ... VERBA MAGISTRI (3/1999) Дайте на света Богобъдното изповедание! В Третото хилядолетие сме! Една нова духовна песен за Бога – Човек и човека – бог в развитие се пее... Едно Послание на ... Послание на Присъствието Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Деца на Деня! Нека прочетем Молитвата на Мъдростта:     ОТЧЕ НАШ! Да се свети и ... Послание на Планетния Логос за 1999/2000 година   На 21/22 декември влиза Новата двехилядна (2000) астрономическа година от Христовото летоброене. На 01.01.2000 година е Първият ден на Третото хилядолетие! На бдение ... Послание-предизвикателство Няма зло, има нееволюирало добро! Деца на Деня! Честит ви първия ден от третото хилядолетие! Ние не само не сме загубили надежда, ние не само че сменихме Любовта в събожничество, ние и ... Децата на Деня - йерархия и служение Битката за Служение е битка за обожествяване! С волята на Бог, с жертвата на Христос и с дарението на зрими теогони – на път към третото хилядолетие в отговорност и служение! ... Принцип и принос на Служението Служението като принцип е обожествяване, като принос – обучение! Не може огънят на Духа да загасне и не могат да бъдат нестоплени Децата на Служението. Децата на Деня носят призи ... Книгата на Живота (Дух и Материя) Книгата на Живота е съзнанието на Бога! Децата на Деня сложиха в изпълнение на Всемирното служение своята обетност. И затова е повикът на едно всеобщо признание с дадените Посл ... Служението в духовните вълни (продължение) (продължение) Служението е Мирова отговорност! За да се качва човекът в своята потреба за божество, слязоха от троновете си божествата стихии, макар че е трябвало да се мине през ... Интервю (3/1999)   Господин Толев, на прага на Третото хилядолетие получихме тринадесет основни принципа на Учението на Мъдростта със съответните им нравствени категории и приложна молитвеност. Какво ... Посланието и Зодиака (3/1999)     ПОВЕЛЯ ЕВАНГЕЛИЕ Агни Йога ИСКАНЕ КОЗИРОГ 1 МАТЕЙ 6: 21-22 ...