Духовните вълни в еволюцията (резюме)

Арxив | брой 2 / 1997

(резюме)

Бог не се доказва, Бог се живее!

Еволюцията на Мирозданието е обусловена от седем духовни вълни. Те са излив на Планетния Логос – божествени еманации, които хранят планетите.

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога. Всяка от тях носи в себе си космически принципи:

Първата духовна вълна осъществява сътворението – Духът инволюира в материята и се създава света (и човека).

Втората духовна вълна ражда търсенето – чрез полярности Духът започва да се търси в материята.

Третата духовна вълна внася законността – вписват се законите в света.

Четвъртата духовна вълна пулсира единството – светът се устремява към Първоизточника си.

Петата духовна вълна носи просветляването – Духът започва да осветява материята.

Шестата духовна вълна изявява одухотворяването – постига се единството между Дух и материя.

Седмата духовна вълна осъществява Богоживота – освобождава се вложената Божественост.

В настоящия еволюционен стадий – арийската раса, духовните вълни се изявяват от така наречените Богосинове, йерархически подготвени да приемат и сведат Логосовата еманация в зависимост от нивото на общата планетна цялост. Така седемте духовни вълни изграждат определени принципи.

Първата духовна вълна е Вълната на Себесъзнанието, която осъществява в човека борба за индивидуализиране на физическото поле. Човек получава Диханието и става планетарна личност – егоцентризмът го откъсва от стадното му съзнание.

Втората духовна вълна е Вълната на Митологията, която ражда в душата на човека конфликта и въображението да търси божествеността. Митологичният човек се осъзнава в стихийност, чрез стихийни божества усвоява образи и качества, чрез тях приема идеята за цивилизация, т.е. за себеосъществяване на земното поле.

Третата духовна вълна е Вълната на Правдата, която внася размерността – принципът за доброто и злото така влиза в живот. Разумът разграничава, за да преценява, и човечеството започва да изгражда цивилизацията. Тази вълна ражда индивидуализираните религии: юдаизма, зороастризма, будизма, мохамеданството.

Четвъртата духовна вълна е Вълната на Любовта, която пулсира единството между чувство, ум и духовност, тя прави прелом в битието на човека. Освобождава го от веригата на земната властност, породена от първите три духовни вълни. Вълната на Любовта кристализира в Учението на Христос; тя осъществява Разпятието – двубоя между Дух и Материя, за да започне процесът на еволюцията. Затова Христос посочва Царството Небесно, заменя кръвното родство с духовно, сублимира идеята за жертвоприноса; дава идеите за обичта към врага и прощението – човек в другия да вижда себе си. Това е пътят към единството, към „Аз и Отец едно сме.“

Петата духовна вълна е Вълната на Мъдростта, която носи кръщението на плътта с Духа. Мъдростта отрича конфликта с няма зло, има нееволюирало добро! За нея човекът е един бог в развитие – затова няма грехопадение, а инволюция на Духа в материята. Принцип на Мъдростта е не прощението за грях, а знанието да не се греши. Изворът на това знание е интуицията, която носи прозрение. Следователно в Мъдростта няма страх, чудо и догми. За нея вярата е знание за незнайното, а страданието – метод за еволюция. Мъдростта е да бъдеш, не да имаш!

Шестата духовна вълна е Вълната на Истината, която изявява божествеността в човека. В нея човека ще види безсмъртието като реалност. „Истината ще ви направи свободни.“

Седмата духовна вълна е Вълната на Свободата, която осъществява Живота. Човекът в своята еволюция още съществува, само Бог живее и Свободата е Богоживот.

Духовните вълни извеждат възможностите, които Бог у нас носи. Чрез Бог ние се осъществяваме, чрез нас Бог се познава!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/1997) Жертвата не лична, личен е актът на жертването! The sacrifice is not personal, personal is the act of sacrificing! ... Проглас (2/1997) Само българите имат седмолъчна звезда! Единственият народ на планетата, който не може да живее нито миг без Небе, е българският. Слязлото Небе, слезлият Танг Ра, е неговият земен олтар ... Ден на безсмъртните българи (2/1997) Жертвата не е лична, личен е актът на жертването! Няма по-властно нещо от това, когато духът намери своя олтар, да изведем поведение на моление от историческото време, от националната ... Върху Посланието (2/1997) Посланията са хлябът на Отца! Има една радост, която никой не може да ни отнеме, защото тя е право на нашата духовна принадлежност в изпълнение на Посланието. А то е дарение и носим от ... Антропософия (раждане) (раждане) Антропософията е духовно иманярство! За радост на света плодното дърво на духовните енергии, класили в различни религиозни убеждения, философски системи и окултни учени ... Човечество, история, култура (продължение) (продължение) Историята и културата са биография на човечеството! Човекът осъществява явления, а тези от тях, които имат най-голяма енергия, разгръщаща се в развитие, създават ис ... Лъчът на целостта В предаността съображения няма! Неоспорими и вечни са както волята и щедростта на Отца, така и пътят и всеотдайността на Неговите деца. И не може да се каже, че някой е по-предан, а др ... Духовните вълни в еволюцията (резюме) (резюме) Бог не се доказва, Бог се живее! Еволюцията на Мирозданието е обусловена от седем духовни вълни. Те са излив на Планетния Логос – божествени еманации, които хранят ... Приложение (2/1997)     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ 1. Животът като богопри ... Уважаеми Читателю   От 1 до 4 август т. г. се състоя Седмият събор на Обществото на Мъдростта, организиран от Форума за духовна култура. Съборът премина в две части: тържествена на 1 август в ...