Към Читателя (3/1996)

Арxив | брой 3 / 1996

Уважаеми Читателю,

Списание НУР Ви честити

Рождество Христово и

Новата 1997 година!

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“
(Лука 2:14)

Светът в тревожна потреба, с живяна радост и понесена болка чака да започне Новогодишния кръговрат, осветен от Рождеството и броен в дни.

Човекът, като най-скъпото дете на Бога, живя своето отрочество, приложи своето мъжество – било с перо и меч, било с ум и душа, време е да бере плода на Духа.

Сп. НУР през своята четвърта годишнина Ви поднася плодове от дървото на Мъдростта и Ви пожелава дързостна ръка.

Бъдете честити с Всемирния дар на светото Рождество, убедени, че трябва да изходите с величие и достойнство 365 дни, изведени от утробата на 1997 година!

Честито!

сп. Н У Р

Още от броя
Към Читателя (3/1996) Уважаеми Читателю, Списание НУР Ви честити Рождество Христово и Новата 1997 година! „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благово ... AXIS LIBRI (3/1996) Посланията са хлябът на Отца! The Messages are the bread of the Creator! Мировата майка е едно в образ ... Проглас (3/1996) Посланията са хлябът на Мъдростта! Посланията са безспорното Логосово присъствие, адресирано в личен и миров план. Тяхната тайна е в спецификата на еволюционна и йерархическа потреба. ... Динамиката на деня е бог в развитие Посланията са хлябът на Отца! Най-великата тайна, оставена у нас, е Диханието и то извежда човека като дете на Бога! Другото е еволюция – път, който трябва да ни върне в Единство ... Послание на Планетния Логос За 1996/97 година За 1996/97 година На 21/22 декември настъпва Новата 1997 астрономическа година. Призованите на бдение в Космичния дом на Планетния Логос – Посветени мъже, Войнство на Любов ... Мировата майка Мировата майка е едно в образа на всички, нейните деца – всички в образа на Един! Само една светлина няма нито заник, нито изгрев – това е светлината, която Творецът е оста ... Теософия Няма религия по-горе от Истината! Човечеството никога не е било лишавано от духовни учители, грижещи се за неговото посвещаване и еволюция. Теософското общество също получава своето ни ... Лъчът на Предсказанието Изкуството и религията си делят огъня на сърцето! Не тайна, а разкрита истина е, че живеем в благодатта на Бога, но се осъществяваме по личната си воля. А изкуството като израз на неиз ... Върху Агни Йога (3/1996) Огънят е утробата на мисълта! 38. На желаещия да се приближи към сътрудничество дайте възможност да схване нужното. Кажете на лекаря – можете да се усъвършенствате в употреб ... Будителството – национална свяст Будителството е сублимираният национален дух за историческо осъществяване и културен бит. Време е да отметнем булото и да сложим едно ново начало за това, което беше прибулено като бул ...